close
Share with your friends

Ingen endringer i skattelovens hjemmehørendebegrep

Ingen endringer i skattelovens hjemmehørendebegrep

Finansdepartementet har tidligere sendt ut et høringsnotat om endring av hjemmehørendebegrepet i skatteloven § 2-2. Høringsforslaget er ikke fulgt opp i statsbudsjettet.

1000

Relatert innhold

Aker Brygge

Scheel-utvalget foreslo i 2014 å stramme inn hjemmehørendebegrepet slik at norskregistrerte selskaper alltid skal anses for å være hjemmehørende i Norge. Bakgrunnen for forslaget er å unngå at selskap ikke blir skattemessig bostedsløse. 

Forslaget ble fulgt opp av regjeringen i skattereformen i 2016 og det ble sendt ut et høringsforslag 16. mars 2017. Finansdepartementet arbeider videre med forslagene fra høringsrunden og tar sikte på å fremme et lovforslag så snart som mulig. 

I høringsnotatet var det foreslått at endringen skulle få virkning fra inntektsåret 2018. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today