close
Share with your friends

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift for transport- og energisektorene

Gjeninnføring av differensiert arbeidsgiveravgift

Regjeringen foreslår å gjeninnføre differensierte satser for transportsektoren og energisektoren fra 1. januar 2018. Forslaget som legges frem, med hjemmel i gruppeunntaksforordningen, vil kun ha virkning for transport og energi.

1000
Fredrik Gule

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Kveldstid

Gjeninnføring av generelt differensierte satser for foretak med transport- og energiaktiviteter vil følge de nye reglene i gruppeunntaksforordningen. I forslaget til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018 inngår differensierte satser for foretak med aktivitet innen transport og energi som en integrert del av den generelle ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Gjeninnføringen foregår lovteknisk ved at transport og energi ikke lenger er med i tabellen over sektorunntatte aktiviteter i forslaget til vedtakets § 4 første ledd. Dersom Stor- tinget vedtar de foreslåtte endringene, vil Finansdepartementet sende melding til ESA om gjeninnføring av differensierte satser for transport og energi. Det vises til forslag til Stortingets vedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018. 

For mer informasjon, kontakt:

Fredrik Gule, Advokatfullmektig/Manager
fredrik.gule@kpmg.no
+47 4063 6827

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud