close
Share with your friends

Gevinst ved vern etter markaloven

Gevinst ved vern etter markaloven

Gevinst ved realisasjon av skog er som hovedregel skattepliktig. Ved vern av skog i forbindelse med etablering eller utvidelse av verneområde etter naturmangfoldloven er det gitt unntak fra skatteplikten.

1000
Fredrik Gule

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Trær

Restriksjonene vil for skogeier normalt være de samme enten skogen vernes etter naturmangfoldloven eller markaloven. Departementet foreslår at skattefritaket etter naturmangfoldloven skal gjelde tilsvarende for gevinst ved vern etter markaloven. Det vises til forslag til endring av skatteloven § 9-13 åttende ledd. Departementet foreslår at endringen trer i kraft straks med virkning fra og med inntektsåret 2018.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud