close
Share with your friends

Finland – Utenlandske arbeidstakere som utstasjoneres

Finland – Utenlandske arbeidstakere som utstasjoneres

Fra 1. september 2017 trådte nye rapporteringsforpliktelser inn for selskaper som utstasjonerer utenlandske arbeidstakere til Finland. Selskapene må rapportere arbeidstakerne inn til Arbetarskyddsförvaltningen.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Helsinki

Fra 1. september 2017 må utenlandske arbeidstakere som er stasjonert i Finland rapporteres inn til Arbetarskyddsförvaltningen/the Occupational Safety and Health Administration før de begynner å arbeide.

Rapporteringsforpliktelsen må undersøkes for alle tilfeller hvor avtalen om utstasjonering er avtalt etter 18. juni 2016 og arbeidsoppholdet begynner etter 1. september 2017. Rapporteringskravet vil kunne bli gjeldende selv for kortvarige opphold.Unnlatelse av å overholde meldeplikten vil kunne medføre straff i form av gebyrer. Standardgebyret varierer fra EUR 1000 til EUR 10 000, avhengig av saksforholdet og omfanget.

Det kan rapporteres allerede forut for arbeidsoppholdets oppstart når utstasjoneringskontrakten er på plass, men senest samme dag som arbeidet påbegynnes. Rapporteringen kan gjøres via nettsidene. Rapportering er ikke nødvendig dersom utstasjoneringen er intern og i opptil fem virkedager, unntatt for bygg- og anleggsbransjen, hvor det alltid må rapporteres selv for kortere arbeidsopphold.

Hvis det skjer noen endringer i arbeidsforholdet må disse meldes inn med en gang. Det gjelder for eksempel endring av arbeidssted, kontraktsparter, eller andre vesentlige endringer.

Mer informasjon om rapporteringstjenesten, hvilke opplysninger som skal rapporteres og hvordan perioden beregnes finner du på nettsidene her.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud