Global Construction Survey 2017 - KPMG Norge
close
Share with your friends

Global Construction Survey 2017: Entreprenørbransjen internasjonalt sliter fortsatt med tapsprosjekter

Global Construction Survey 2017

Over halvparten av over respondentene har opplevd tapsprosjekter som vesentlig har påvirket virksomheten de siste tre årene og bare en fjerdedel mener bransjen nå er på et tilfredsstillende nivå når det gjelder å levere på tid og budsjett. Dette vil kunne påvirke tilliten til bransjen.

1000

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

construction

Det er på tide å revurdere hvordan vi tilnærmer oss og utfører store byggeprosjekter, viser årets 'Global Construction Survey 2017' fra KPMG.

I undersøkelsen, den 11 i rekken, har KPMG sett nærmere på bransjen, som er i ferd med å moderniseres og som har definert tre sentrale drivere for at et vellykket prosjekt, nemlig prosjekstyring, mennesker
og teknologi. Mye tyder på at byggebransjen er moden for disrupsjon, og de virksomhetene som er fremtidsrettet og omstillingsklare, vil kunne hente ut store gevinster!  

Ny generasjon av bygg- og anleggsmedarbeidere krever ny regler Byggebransjen går gjennom et generasjonsskifte. Den nye generasjonen arbeidstakere aksepterer i mindre grad rigide regler for prosjektledelse. Noen av lederne intervjuet i undersøkelsen, snakket om yngre arbeidere som følte seg begrenset av for mange regler. Dette tyder på tradisjonell styring kan oppleves lite motiverende for denne gruppen. 

– De vil bli et behov for å se på fremtidig prosjektstyring. Antall og graden av kontroller bør rasjonaliseres, for på den måten få et overkommelig system som flere generasjoner vil kunne bruke, sier Svein Wiig, partner og bransjeleder for bygg, anlegg og eiendom i KPMG Norge. - I et ønske om å være grundig og systematisk, kan bransjen ha undervurdert det menneskelige elementet. Regler og prosedyrer er bare så gode som dem som administrerer dem.

Klare for et digitalt gjennombrudd

Årets undersøkelse avdekker en bransje som er veldig spent på hva ny teknologi kan bidra med, men også avventende for hvor de skal investere for å oppnå optimal effekt.

Hele 93 prosent av respondentene tror teknologi og innovasjon vil endre virksomheten vesentlig, men bare fem prosent ser egen virksomhet som "cutting edge" når det gjelder teknologisk modenhet. Færre enn 1 av 10
bruker regelmessig teknologi som avansert dataanalyse, robotteknologi og digital arbeidskraft.

Wiig tror bransjens iboende konservatisme holder den tilbake når det gjelder å takle kompleksiteten ny teknologi gir. Færre enn halvparten av respondentene sier at virksomheten har utviklet en teknologidrevet strategi eller veikart.

– De som velger å investere riktig vil kunne gjøre et kvantesprang når det gjelder produktivitet. Bransjen er i det store og hele svært entusiastiske når det gjelder den digitale revolusjonen. Når det gjelder Norge har det skjedd veldig mye bare de siste to årene, noe eksempelvis "Digital Arena" på Bygg Reis Deg messen nå i oktober ga et godt innblikk i. Utfordringen er å gå fra tanker til handling slik at de får utnyttet det digitale potensialet, forklarer Wiig.

Oppsummering
Mens andre sektorer har lyktes i å øke produktiviteten de siste tiårene, har byggenæringen i stor grad stått stille. Derfor blir det viktig å forholde seg til både prosjektstyring, mennesker og teknologi.

– Det handler ikke bare om å forbedre disse tre driverne, men også vurdere manglende sammenhenger mellom dem, sier Wiig. - Standardisering og optimalisering er viktige mål, men er i seg selv ikke nok. Fremtidig suksess er avhengig av en oppmyking av regelverk og samtidig bringe med seg det beste fra tradisjonell prosjektledelse. I tillegg må det skapes en integrert digital strategi, som kan omfavne ny teknologi på en måte, og som møter de behovene fremtidige generasjoner arbeidstakere vil måtte ha.


Les sak om Global Construction Survey i bygg.no


Om rapporten

Make it or break it – Global Construction Survey 2017 fremhever synspunktene på 201 ledende ansatte fra store entreprenørvirksomheter. Rapporten ser på hvordan bransjen tilnærmer seg ledelse, mennesker og teknologi. 

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud