close
Share with your friends

Endringer i avgiftssatser

Endringer i avgiftssatser

Redusert sats på 10 % økes til 12 %.

1000

Relatert innhold

Hotellobby

Redusert sats for persontransport, hotellovernatting, adgang til kino, idrettsarrangementer med videre har siden 1. januar 2016 vært 10 %. Med virkning fra 1. januar 2018 økes satsen til 12 %. Økingen er motivert av fiskale hensyn. 

Det innføres overgangsregler for billetter utstedt før 31. desember 2017, hvor tjenesten leveres helt eller delvis i 2018, for eksempel månedskort til kollektivtrafikk eller årskort til fotballkamper. 

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud