close
Share with your friends

Nå kan du bestille time på skattekontoret rundt om i landet

Bestille time på skattekontoret rundt om i landet

Skattekontorene har nå åpnet for at publikum kan forhåndsavtale sitt besøk slik at de unngår kø og lang ventetid. Dette vil forhåpentligvis være tidsbesparende.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

computer

I noen tilfeller er det nødvendig med fysisk oppmøte på skattekontoret. For eksempel må utenlandske arbeidstakere som søker om skattekort første gang møte til personlig id-kontroll. Det kan også være andre grunner til at noen ønsker et personlig oppmøte for å snakke med en konsulent.

Det nye tilbudet skal bidra til at man sparer tid og slipper å stå i kø, og vil særlig være til hjelp for de som har lang vei til nærmeste skattekontor.

Time kan bestilles inntil 14 dager i forveien.

Tilbudet om timebestilling gjelder også bestilling av veiledningstime vedrørende skatt, avgift og folkeregister.

Det vil fortsatt være mulighet til å møte opp uten å ha bestilt time, men skatteetaten varsler at forhåndsavtaler vil prioriteres.

Det settes av et kvarter til hver timebestilling. Erfaringsmessig løses de fleste henvendelser innen den tiden.

Timebestillingen skjer her

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today