close
Share with your friends

Nå kan du bestille time på skattekontoret rundt om i landet

Bestille time på skattekontoret rundt om i landet

Skattekontorene har nå åpnet for at publikum kan forhåndsavtale sitt besøk slik at de unngår kø og lang ventetid. Dette vil forhåpentligvis være tidsbesparende.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

computer

I noen tilfeller er det nødvendig med fysisk oppmøte på skattekontoret. For eksempel må utenlandske arbeidstakere som søker om skattekort første gang møte til personlig id-kontroll. Det kan også være andre grunner til at noen ønsker et personlig oppmøte for å snakke med en konsulent.

Det nye tilbudet skal bidra til at man sparer tid og slipper å stå i kø, og vil særlig være til hjelp for de som har lang vei til nærmeste skattekontor.

Time kan bestilles inntil 14 dager i forveien.

Tilbudet om timebestilling gjelder også bestilling av veiledningstime vedrørende skatt, avgift og folkeregister.

Det vil fortsatt være mulighet til å møte opp uten å ha bestilt time, men skatteetaten varsler at forhåndsavtaler vil prioriteres.

Det settes av et kvarter til hver timebestilling. Erfaringsmessig løses de fleste henvendelser innen den tiden.

Timebestillingen skjer her

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today