Avskrivningssats for elektriske varebiler - KPMG Norge
close
Share with your friends

Avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift

Avskrivningssats for elektriske varebiler

Ved lovendring 20. desember 2016 vedtok Stortinget en forhøyet avskrivningssats for varebiler som bruker elektrisitet til fremdrift.

1000

Advokat / Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Elbil

For slike varebiler ble det vedtatt en forhøyet avskrivningssats på 30 pst. Lovendringen trer ikke i kraft før EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har godkjent ordningen som lovlig statsstøtte. Dersom en skal oppfylle kravet til insentiveffekt i ESAs retningslinjer for miljøstøtte, kan ikke forhøyet avskrivningssats gis til varebiler som er ervervet før de nye reglene ble vedtatt av Stortinget. Departementet foreslår derfor å endre regelen slik at ordningen kun skal gjelde el-varebiler ervervet fra og med 20. desember 2016.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud