close
Share with your friends

Avgiftssats for ambulerende virksomhet

Avgiftssats for ambulerende virksomhet

Dersom arbeidsgiver driver virksomhet i en annen sone enn der virksomheten er registrert, og det ikke er krav om registrering av underenhet i den sonen hvor arbeidet utføres, anses de å drive ambulerende virksomhet.

1000

Kontaktperson

Gjertrud H. Behringer

Advokat/ Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Dersom hoveddelen av arbeidstakerens arbeid utføres i en annen sone med høyere sats enn der arbeidsgiveren er registrert, skal arbeidsgiveravgift beregnes med satsen i den sonen arbeidet utføres.

Dersom hoveddelen av arbeidet utføres i en sone med lavere sats enn der virksomheten er registrert, er det ikke hjemmel til å bruke den lavere avgiftssatsen.

Den europeiske union

Frem til 1. januar 2016 var det hjemmel for å beregne arbeidsgiveravgift med lavere sats, men denne unntaksregelen måtte suspenderes fra 1. januar 2016 fordi EFTA-domstolen anså ESAs undersøkelser av unntaksregelen som utilstrekkelige.

ESA har siden gjennomført de påkrevde undersøkelsene og funnet at regelen er i samsvar med EØS-avtalen.

Det foreligger således EØS-rettslig hjemmel for å gjeninnføre denne unntaksregelen, men Regjeringen har valgt å ikke gjeninnføre unntaksregelen for ambulerende virksomhet.

For mer informasjon, kontakt:

Gjertrud H. Behringer, advokat/Partner
gjertrud.behringer@kpmg.no
+47 4063 9034

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today