Optimismen tilbake i nordnorsk næringsliv! - KPMG Norge
close
Share with your friends

Optimismen tilbake i nordnorsk næringsliv!

Optimismen tilbake i nordnorsk næringsliv!

En undersøkelse gjort av KPMG viser at norsk næringsliv ser lyst på fremtiden. Bedriftene er mest redd for økt konkurranse og disrupsjon, men bryr seg lite om skatt og IT-sikkerhet.

1000

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Image

En spørreundersøkelse gjennomført av den norske delen av det
internasjonale revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG viser at to tredjedeler
av norske bedriftsledere vurderer de økonomiske fremtidsutsiktene for sin
bedrift som positive. Nord i landet er optimismen enda større – her sier hele
tre av fire at de er positive til fremtiden.

- Bedriftene er overveiende optimistiske, uansett størrelseog bransje, sier Managing Partner Gunnar Alskog på KPMG Norges kontor i Tromsø.

KPMG har intervjuet 253 ledere i mellomstore og mindrebedrifter i 27 bransjer i de fleste av landets fylker, 31 av dem i Midt- ellerNord-Norge.
 

Frykter konkurranse og kompetansetørke

Men det at lederne ser lyst på fremtiden, betyr ikke at de regner med å gå bekymringsløse tider i møte. Bedriftslederne forteller at økt konkurranse er deres største utfordring, etterfulgt av tilgang på kompetanse og
endringer i rammevilkår. I nord er man litt mindre bekymret for såkalt
disrupsjon – at man en dag skal våkne opp og oppdage at en konkurrent har
kommet inn fra gråsonen og snappet opp store markedsandeler fra dem, sånn som for eksempel hotellnæringen har opplevd fra Airbnb.

- Mens 18 prosent av norske ledere – nær hver femte leder – oppgir at de frykter disrupsjon, sier bare 13 prosent av lederne i nord at det er en bekymring. Dette går fullstendig på tvers av hva KPMG nylig sa i en internasjonal undersøkelse. Der oppga tre av fire toppledere at de søker å være en disruptiv kraft i sin egen sektor, mens to av tre sier de har tatt grep for å utvikle seg selv, for eksempel gjennom kurs, til å være bedre rustet mot
disrupsjon, sier Alskog.

Spørsmålsstillingen var ulik i de to undersøkelsene, men forskjellene peker likevel i såpass ulik retning at det kan være verd å merke seg det.

En annen stor forskjell mot internasjonale resultater, går på IT-sikkerhet. På nordisk og internasjonalt nivå er dette en problemstilling som topplederne følger nøye, men ingen av bedriftslederne i nord – og bare halvannen prosent av de spurte i Norge samlet sett – oppgir at de ser IT-sikkerhet som en av sine to største utfordringer.

- Dette kan umiddelbart fremstå som litt bekymringsfullt, siden det finnes flere kjente eksempler hvor hackerangrep har lammet små og større bedrifter også i Norge. Det kan være at lederne har en dyktig IT-ansvarlig å overlate disse spørsmålene til, eller at man vurderer andre bekymringer som mer presserende. Uansett er dette en problemstilling som kanskje får litt for lite oppmerksomhet i norske bedrifters toppledelse, sier Alskog.
 

Prioriterer salg og vekst

Undersøkelsen viser også at lederne regner seg som ferdige med oppsigelsesrunder. 37,5 prosent sier de ikke planlegger kostnadsreduksjoner
i det hele tatt, og bare 13 prosent sier de planlegger å redusere antall
ansatte (mer enn ett svar mulig på dette spørsmålet). På landsbasis vil nesten
annenhver leder (49,8 prosent) gjøre organisasjonen mer effektiv, i nord er
svarprosenten på dette spørsmålet helt oppe i 68 prosent.

- Det er et gjennomgående trekk at bedriftenes prosesser skal effektiviseres og digitaliseres, samtidig som innovasjoner skal dyrkes frem. Ser vi landet under ett, vil 31 prosent av lederne øke omsetningen, men her i nord
er man litt mindre opptatt av det – bare 16 prosent oppgir dette som en
prioritet. Vi kan si at det delvis veies opp ved at lederne i nord er mer
opptatt av en bedret bunnlinje enn lederne i sør, sier Alskog.

Dette henger godt sammen med hva lederne oppgir at de fremover
ønsker å bruke mer tid på: Forretningsutvikling, salg og strategi, mens
finansiell rapportering er en beskjeftigelse de gjerne vil bruke mindre tid på.

- Lederne håper nok på en hverdag hvor de kan ha rom til å skape og ekspandere fremfor å kutte og kontrollere. Det er godt nytt både for
næringslivet og landsdelen, sier Alskog.
 

Les mer om hvilke tjenester KPMG tilbyr i Tromsø

Les mer om hvilke tjenester KPMG tilbyr i Bodø

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud