Ny teknologi endrer spillereglene

Ny teknologi endrer spillereglene

I publikasjonen "The changing landscape of disruptive technologies" gir KPMG et perspektiv på nye globale teknologitrender og deler innsikt fra over 800 av teknologibransjens ledere – fra oppstartsentreprenører til FORTUNE 100 teknologiledere og venturekapitalister.

1000

Teknologibransjen fortsetter å drive frem banebrytende endringer på tvers av bransjer – og tempoet blir stadig høyere. Teknologiledere fra ulike land og industrier, mener Tingenes internett (IoT), robotics og kunstig intelligens (AI) er de tre teknologiene som i størst grad kommer til å forandre forretningsmodeller og skape nye markedsmuligheter.

– Tilgang til ny teknologi gjør at kunder har stadig større forventninger i dialogen med norske selskaper. Og globale aktører som Google, Facebook og SnapChat gjør at lista legges stadig høyere. De er raske med å anvende teknologi og er ekstremt gode på å designe intuitive og brukertilpassede løsninger, forteller Yngve Fjell, Director i KPMGs digitale rådgivningsmiljø med fokus på kundeopplevelse og design.

Teknologi som skaper størst endring

Modell

Internet of Things på topp

Dette er teknologien som flest ledere forventer vil bidra til å skape transformasjon de neste tre årene (20 %). At den kommer på førsteplass skyldes spennende ny innovasjon på området. Nå kan billige sensorer konvertere fysiske varer til virtuelle varer, og de har fått egenskaper som gjør at de kan behandle store mengder data. Dette skaper nye innovasjons- og inntektsmuligheter og avler nye forretningsmodeller i en rekke bransjer, deriblant helsevesen, bank og landbruk.

Robotikk flytter grenser

Robotikk kommer på andreplass over endringsskapende teknologi. Open Source robotikk og ny innovasjon, deriblant roboter drevet av kunstig intelligens, bidrar til at teknologien får topplassering. Vi vil i stor grad se at virksomheter i servicebransjen automatiserer oppgaver som kan utføres av roboter, slik at de ansatte kan bruke mer tid på å forbedre kundeopplevelsen.

Kunstig intelligens og den kognitive revolusjon

Kunstig intelligens er den tredje teknologien som i stor grad forventes å påvirke virksomheter. De fleste næringer vil bli endret som følge av veksten innenfor kognitive systemer som kan forutsi, tolke, tenke og lære av erfaring – på samme måte som mennesker. Kunstig intelligens bygges inn i plattformer, brikker, programvare, intelligente produkter og enheter – og blir en viktig driver for forandring og utvikling av nye forretningsmodeller.

– Nå kommer den neste bølgen av disrupsjon, hvor vi kan anvende Internet of Things, virtuelle assistenter og bruke kunstig intelligens for å løfte kundeopplevelsen til et nytt nivå. Men det er et komplekst område som krever kompetanse og evne til å eksperimentere med løsninger sammen med kunden, understreker Fjell.

Tøffe prioriteringer

KPMG har snakket med nærmere hundre toppledere i globale teknologiselskaper som en del av CEO Outlook 2017. De sier at deres største strategiske prioriteringer fremover er raskere markedspenetrasjon (30 %), digitalisering av virksomheten (24 %), implementering av disruptiv teknologi (23 %) og drive innovasjon (23 %).

Strategiske prioriteringer de neste tre årene

Modell strategiske prioriteringer

Barrierer for innovasjon

Samtidig er det mange hindre som må forseres for å lykkes med ny teknologi. Teknologilederne mener de tre største hindrene på veien mot suksess er konsolidering av plattformer (24 %), evne til å vise at investeringer gir resultater (22 %), samt tilgang til kapital (21 %).

Hindre for innovasjon

Modell innovasjon

Les mer om de nye teknologitrendene og hvordan globale virksomheter går endringene i møte i rapporten, 'The Changing Landscape of Disruptive Technologies':

© 2022 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.