close
Share with your friends

Norge ute av topp 10-listen

Norge ute av topp 10-listen

Mens både Sverige og Danmark bykser oppover på topplisten i Change Readiness Index 2017, faller Norge fra 4. til 11. plass. Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet, mener det er spesielt alvorlig at Norge sakker akterut for andre land på innovasjon.

1000

Kontaktperson

Rune Skjelvan

Partner / leder Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Barcode

Det er næringslivsaksen, som blant annet handler om arbeidsmarked, økonomisk diversifisering og åpenhet, innovasjon og finansiell infrastruktur, som trekker mest ned. Her ligger Norge på 18. plass, ned en plass fra sist. Også på myndighets- og samfunnsaksen faller vi noe, fra 3. og 1. plass til 6. og 5. plass i 2017.

Sakker akterut på innovasjon

Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet, biter seg merke i at Norge faller fra 9. til 32. plass på området innovasjon og utvikling. Han peker på resultatene fra flere undersøkelser som viser at innovasjon og ny teknologi er en av de viktigste strategiske prioriteringene hos norske toppledere.

– Norske toppledere sier de skal være best i klassen på innovasjon og teknologisk utvikling. De ønsker å vokse gjennom investering og satsning på nye forretningsmodeller og digitale løsninger. Det er et stort paradoks at Norge faller så mange plasser på rankingen og tilsynelatende blir hengende etter på et område hvor næringslivet ønsker å satse for fullt, påpeker han.

– I det lange bildet kan det være et alvorligere problem for norsk næringsliv som da risikerer å bli akterutseilt i forhold til andre land som faktisk prioriterer innovasjon høyere, understreker han.

Under ser vi nærmere på Norges ranking på de forskjellige faktorene som ligger til grunn for totalplasseringen, sammenlignet med rankingen i 2015.

Næringsliv

Arbeidsmarked – 48. plass (+49)
Økonomisk diversifisering – 49. plass (-30)
Økonomisk åpenhet – 14. plass (-2)
Innovasjon og utvikling – 32. plass (-23)
Forretningsklima – 8. plass (+3)
Finanssektor – 13. plass (+ 0)
Infrastruktur – 24. plass (-10)
Teknologisk infrastruktur – 28. plass (-9)
Virksomheters bærekraft – 48. plass (--)

Myndigheter

Makroøkonomisk rammeverk – 22. plass (-17)
Offentlig administrasjon og relasjon mellom stat og næringsliv – 6. plass (-2)
Lover og forskrifter – 9. plass (+4)
Regnskap og budsjettering – 12. plass (-8)
Håndhevelse av lover – 11. plass (-8)
Strategisk planlegging og fremtidsanalyser – 17. plass (-2)
Miljø og klimaendringer – 25. plass (-20)
Mat- og energiforsyning – 1. plass (+0)
Sikkerhet – 10. plass (+ 11)
Landrettigheter – 14. plass (--) 

Mennesker og samfunn

Menneskelig kapital – 7. plass (-1)
Entreprenørskap – 25. plass (-15)
Sivilt samfunn – 11. plass (-9)
Sikkerhetsnett – 4. plass (-3)
Teknologibruk – 10. plass (-8)
Kjønn – 2. plass (+0)
Inkludering i vekst – 4. plass (-3)
Demografi – 14. plass (+30)
Helse – 4. plass (+6)
Informasjonstilgang – 6. plass (+1)

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today