KPMG når frem i sak om tariffshopping - KPMG Norge
close
Share with your friends

KPMG når frem i sak om tariffshopping

KPMG når frem i sak om tariffshopping

Bygg.no har de siste dager hatt flere oppslag om såkalt tariffshopping. Det vil si der utenlandske entreprenører som følge av utydelige retningslinjer fra offentlige byggherrer, velger å følge bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i en tariffavtale som kanskje ikke er helt relevant eller dekkende for det arbeidet som skal utføres, og senere møter kritikk knyttet til sine lønns- og arbeidsvilkår. KPMG advarte om dette allerede for fire år siden. Nå vil Difi sørge for at veiledningen om tariffbruk i offentlige kontrakter blir bedre.

1000

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Construction

KPMG Law er rådgiver for flere av Norges største entreprenører i forhold til problemstillinger som oppstår i forbindelse med lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, allmenngjøring, informasjons- og påseplikt og bruk av utenlandske underentreprenører og arbeidskraft. KPMG Law bistår også utenlandske entreprenører som har kontrakter på store norske, offentlige prosjekter. Tydelighet i regelverkene for denne typen prosjekter er et tema som opptar KPMGs advokater.

- Tydelige spilleregler, krav og forventninger fra byggherre til leverandør bidrar til at man unngår konflikter og tvister, sier Torbjørn Amundsen, partner i KPMG Law Advokatfirma.  - For utenlandske leverandører er det en jungel å navigere i. Vi har ved flere tilfeller sett at norske aktører taper store kontrakter til utlandet på pris, og senere kommer det frem at den utenlandske tilbyderen ikke har forstått, eller valgt å misforstå, de norske reglene for lønns- og arbeidsvilkår. Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) spiller en viktig rolle for å bidra til tydelighet og like konkurransevilkår for alle. Det er god samfunnsøkonomi, fortsetter han


Advarte allerede i 2013
Allerede i 2013 advarte KPMG Law Difi om at tariffveiledningen for offentlige byggherrer var utydelig. KPMG mente det ville være vanskelig for en utenlandsk tilbyder å velge korrekt tariffavtale og at utydeligheten kunnemedføre «tariffshopping» dersom det ikke ble gitt tydelige retningslinjer i kunngjøring eller konkurransegrunnlag.

Etter en innledende brev- og møtedialog, har saken deretter blitt liggende hos Difi.

Saken ble aktualisert igjen nå i september da det ble kjent at Statens vegvesen (SVV) har havnet i konflikt med Ryfast-entreprenør Marti fordi de mente det sveitsiske selskapet hadde valgt bort to dyrere tariffer for å spare lønnsutgifter. Statens vegvesen mener Marti har tatt en «kalkulert risiko» i valget av tariff og har spart 25 millioner kroner i lønnsutgifter. Vegvesenet har varslet at de kunne komme til å holde tilbake 50 millioner kroner av kontraktssummen på 1,3 milliarder kroner.

Tvisten mellom SVV og Marti har samme utgangspunkt som KPMG Law påpekte for fire år siden; tolkning av konkurransegrunnlagets føringer om lønns- og arbeidsvilkår kan gjøre det vanskelig for en leverandør å vite hva byggherre mener er riktig tariffnivå.

Partner i KPMG Law, Torbjørn Amundsen uttaler denne uken til Bygg.no:
"Oppdragsgiver skal (…) gi føringer forhvilke lønns- og arbeidsvilkår som skal gjelder for prosjektet. All den tidoppdragsgiver kommer til å kontrollere dette underveis i prosjektet, må de jo ha en berettiget oppfatning om hva som er riktig ved prosjektets start."


Vil klargjøre forskrift
Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) uttaler til Bygg.no at de er enig i at veiledningen om tariffbruk bør bli bedre i offentlige kontrakter og uttaler at både Difi, Arbeidstilsynet og Arbeids- og sosialdepartementet har et felles ansvar for å klargjøre forskriften om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Direktoratet vil i første omgang ta saken opp med Arbeidstilsynet.

- Vi er tilfreds med at Difi tar saken videre for å bidra til en tydeliggjøring av regelverket, det er alle parter tjent med, sier Torbjørn Amundsen.

 

Bakgrunnsinformasjon:

Advarte mot tariffshopping i 2013 - beskylder myndighetene for passivitet

Difi tar opp fire år gammel tariffshopping-sak med Arbeidstilsyne

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud