Hvordan kan virksomheten optimalisere arbeidskapitalen? - KPMG Norge
close
Share with your friends

Hvordan kan din virksomhet optimalisere arbeidskapitalen for å frigjøre kontantstrøm?

Hvordan kan virksomheten optimalisere arbeidskapitalen?

Mange virksomheter opplever vekstsmerter og eksternfinansiering som begrensende faktorer. Samtidig medfører teknologiske fremskritt store endringer (disrupsjoner) i stadig flere bransjer, noe som fører til økt behov for finansiering av (IT) investeringer.

1000

Kontaktperson

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Hva er utfordringen for virksomheter i dag?

Mange sliter også med betydelig kapitalbinding i arbeidskapitalen, noe som kan utgjøre en uforløst mulighet til egenfinansiering.

Virksomheter i vekst vil (alt annet likt) oppleve en økning i kortsiktige eiendeler (kundefordringer og lager m.v.) som må finansieres. Tradisjonelt fokus på arbeidskapital har vært å sørge for at kundene betaler til avtalt tid. I trangere tider, med negativ vekst og / eller en mer utfordrende finansieringssituasjon, har fokus på arbeidskapital vært sterkere, men primært på reduksjon av kundefordringer ved f.eks. factoring avtaler eller pantsetning av kundefordringene.

Optimalisering

Våre konsulenter har jobbet i prosjekter som har frigjort opptil 75% av arbeidskapitalen ved systematisk analyse og gjennomføring av handlingsplaner avledet av funn som analysene har gitt. Forbedringen er gjengitt i grafen over.

Hvordan kan vi i KPMG skape verdi for din virksomhet?

Vi i KPMG har omfattende erfaring med forbedringsprosjekter tilknyttet arbeidskapital. Våre konsulenter arbeider med å støtte virksomheten i å bygge en organisasjon som takler endringer i forretningslandskapet.

Vi anbefaler at konsulenter brukes der man trenger forsterkning for å sikre en god oppstart og gjennomføring. Eksempler på slike områder kan være støtte med analyse, gjennomføringsmetodikk, endringsledelse, prosjektledelse, coaching, fasilitering, utfordre tankesett, dokumentasjon, koordinering mm.

Vi har praktisk erfaring med å gjennomføre suksessfulle prosjekter innenfor området. Vi kan som systemuavhengig partner anbefale gode systemløsninger som understøtter effektiv overvåkning og daglig styring av aktiviteter som påvirker arbeidskapitalen, slik som kundeovervåking og styring av innkjøpsordre.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe

Last ned vedlagte produktark (pdf). Der ser vi nærmere på vår arbeidsmetodikk, kritiske suksessfaktorer og hvilke gevinster som kan hentes. Der finner du i tillegg mer informasjon om våre tjenester og arbeidsprosesser knyttet til dette. 

Du kan også lese mer om disrupsjon og teknologiske trender i KPMGs undersøkelse om IT-ledelse, CIO Survey 2017.

For mer informasjon, kontakt:

Are Torpe, Partner KPMG Advisory
E-post: are.torpe@kpmg.no

Ola Gjersøyen, Senior rådgiver KPMG Advisory
E-post: ola.gjersoyen@kpmg.no

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud