close
Share with your friends

Hvilke forventninger har daglig leder (CEO) til sin økonomidirektør (CFO)?

Hvilke forventninger har CEO til sin CFO?

Globale CEO-er ser en viktig og virksomhetskritisk fremtid for sine CFO-er.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Administrerende direktører (CEO-er) legger listen høyt for sine økonomidirektører (CFO-er). Det viser undersøkelsen 'The Views from the Top' som KPMG har gjennomført blant over 500 administrerende direktører fra seks kontinenter. Den avdekker at CEO-ene oppfordrer CFO-ene til å tenke annerledes og bidra til å utøve lederskap, bidra til verdiskapning og være strategisk rådgiver for virksomheten. CFO-er spiller en stadig viktigere rolle for ledelsen ellers, og det forventes at de har større innflytelse enn tidligere. CEO-er forventer at CFO-er har global forståelse og at de utnytter økonomiske makrodata og analyser for å oppnå lønnsom vekst, at de tilpasser seg regulatoriske krav og rekrutterer, utvikler og beholder talenter. CFO-er administrerer et stort økosystem av voksende kompleksitet med mål om å oppnå konkurransefortrinn. Funnene i denne undersøkelsen bekrefter den kritiske rollen CFO-en spiller i virksomheten.

 

Er CFO-ene klare for disse utfordringene?

Forventninger fra CEO til CFO

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today