close
Share with your friends

Høydepunkter fra Change Readiness Index 2017

Høydepunkter fra Change Readiness Index 2017

Vi er inne i en periode med omfattende endringer. Alle land har sine utfordringer, enten de er drevet frem av teknologi, klimaforandringer, demografi, proteksjonisme eller krav til og fra landets innbyggere. Men hvor godt er de egentlig rustet for å løse disse utfordringen og takle fremtidige endringer?

1000

Kontaktpersoner

Rune Skjelvan

Partner / leder Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

– Mer enn noensinne er velferden hos et lands innbyggere avhengig av evnen til å takle endringer og gripe muligheter som følge av endring. Change Readiness Index gir verdifull innsikt i hvilke land som er best posisjonert for å hente ut gevinster fra endring og omstilling, og hvilke faktorer som gjør at de er godt forberedt, forteller Rune Skjelvan, leder for KPMGs rådgivningsvirksomhet.

Nøkkelfunn - illustrasjon

Årets kartlegging viser blant annet at:

 • Europeiske land har i år kapret 12 av de 20 øverste plassene i rankingen og viser stor evne til å håndtere regionale utfordringer. 
 • Sveits har for første gang tatt lederplassen fra Singapore som var på topp både i 2013 og 2015. 
 • Norge hadde den beste plasseringen av Norge, Danmark og Sverige i 2015, mens vi i år er lengst nede av de tre. Sverige tar i år 2. plass (opp fra 9. plass), Danmark er på 5. plass (opp fra 8. plass), mens Norge faller til 11. plass (fra 4. plass.)
 • De ti best rangerte landene karakteriseres av at alle er land med høy inntekt, 8 av 10 er land som ikke er rike på naturressurser, mens 6 av 10 har en befolkning på under 10 millioner.
 • Storbritannia er for første gang på topplisten og viser større tilpasningsdyktighet frem mot Brexit.
 • USA hopper åtte plasser opp, fra 20. plass i 2015 til 12. plass i 2017.
 • Hellas kommer dårligst ut av landene i Nord-, Sør- og Vest-Europa med en 54. plass. De tre lavest rangerte landene totalt sett er Somalia, Syria og Chad. De fleste landene på bunnen av listen er, eller har vært, konfliktområder.
 • Rwanda har vist en formidabel fremgang, spesielt innenfor myndighetspilaren (21. plass), som tidligere konfliktområde og lavinntektsland. De er i år på 46. plass, opp fra 69. plass i 2015.

De høyest rangerte landene (med endring i plassering fra 2015):

 1. Sveits (+1)
 2. Sverige (+7)
 3. De forente arabiske emirater (+2)
 4. Singapore (-3)
 5. Danmark (+3)
 6. New Zealand (+0)
 7. Nederland (+4)
 8. Finland (+2)
 9. Tyskland (+3)
 10. Storbritannia (+3)
 11. Norge (-7)
 12. USA (+8)
 13. Hong Kong (-10)
 14. Australia (+2)
 15. Irland (--)*
 16. Østerrike (+1)
 17. Canada (-3)
 18. Belgia (+0)
 19. Qatar (-12)
 20. Frankrike (+6)

*Ny i CRI 2017

Les den komplette rapporten (pdf).

For mer informasjon, kontakt:

Rune Skjelvan, Partner og leder av KPMG Advisory
rune.skjelvan@kpmg.no

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today