close
Share with your friends

'En innbygger – en journal'. Et mål som krever en porsjon tålmodighet.

'En innbygger – en journal'.

'Én innbygger – én journal' er en mulig fremtidig nasjonal løsning for journal og pasientadministrasjon i helse- og omsorgstjenesten i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har gitt Direktoratet for e-helse i oppdrag å planlegge gjennomføringen. Det er ingen enkel oppgave å gå løs på.

1000
Arne Helme

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Arne/Hans

Det er både i samfunnets og pasientens interesse at effektiviteten i norsk helsevesenet blir bedre. Dette er en stor og kompleks oppgave, som krever et felles fundament for fremtidens teknologiske løsninger.

Det er en omfattende portefølje av digitale prosjekter i helse- og
omsorgstjenesten i dag, og de er avhengig av at det finnes en solid grunnmur å reise hele byggverket på. Spørsmålet er, hvem er det som skal identifisere og fasilitere at denne grunnmuren blir opprettet og laget? 'Program Felles Infrastruktur og Arkitektur' (FIA) i Direktoratet for e-helse har ansvaret for store deler av dette. Lederen for dette programmet heter Hans Løwe Larsen. Sammen med partner og leder for Cybersikkerhet i KPMG Arne Helme, som er involvert i prosjektet som rådgiver, vet de godt hvilke hindringer som finnes på veien. 

 - Det er klart det er mange utfordringer knyttet til dette. En stor andel av kostnadene med å kartlegge hva som skal til for å realisere visjonen om 'En innbygger – en journal' er det vanskelig å forutse, og jobben må gjøres grundig. Gevinstene fra dette arbeidet vil heller ikke bli synlig umiddelbart, verken for oss eller pasientene. Det er vanskelig å se effektene før vi har en velfungerende løsning på toppen av denne grunnmuren, sier Løwe Larsen.
 

Vekk fra lappeteppe-tankegang
Hittil har arbeidet stort sett dreid seg om å reparere eksisterende byggverk. Det vil si, tette hull og sørge for å minimere muligheter for lekkasje. Nå har tiden kommet for å ta neste steg. Det må bygges et nytt, eller et enda mer robust fundament som vil kunne håndtere fremtidens behov.

 - Grunnmuren skal overleve teknologiske endringer som samfunnet i dag ikke kan forutse. Den digitale grunnmuren blir derfor helt essensiell, sier Løve Larsen.

Arne Helme er enig. - For fem år siden gikk det 400.000 meldinger på Helsenettet årlig. I fjor gikk det 200 millioner. Med andre ord, det er en eksplosiv vekst av datatrafikk i et system som mange mener er basert på teknologi fra steinalderen. Likevel fungerer det, og vi må spørre oss hva neste generasjon, våre barn og barnebarn, vil komme til å gjøre? Hvordan skal vi komme oss videre på ny teknologi som er like robust? 

For Direktoratet for e-helse er hvert steg i arbeidet et steg nærmere målet. Et av områdene i grunnmuren er sikkerhet. I første rekke har de utredet hvilke behov de ser i samfunnet fremover, slik som blant annet autentisering. Dette vil si hvordan man sikrer tilgangskontroll i systemer. Dette er noe KPMG har hjulpet til med. KPMG leverer en helhetlig anbefaling om tiltak og prioriteringer innen sikkerhetsområdet som er nødvendige for å realisere visjonen om 'En innbygger – en journal', samt et forslag til handlingsplan for perioden 2017-2022.

- Vi skal utarbeide en rapport som foreslår tiltak og prioriteringer som er nødvendige for å fremme enkel og sikker informasjonsdeling på både kort og
mellomlang sikt. Det er viktig at tiltakene som foreslås fra vår side dekker
behov for identitets- og tilgangskontroll på tvers av hele sektoren, forklarer
Helme.

Viktig med ekstern bistand
Direktoratet selv legger vekt på sterk kompetanse internt, men er likevel helt klare på hvor viktig samarbeidet med eksterne aktører som KPMG er. Det tilfører både nødvendig spisskompetanse og ressurser.

- Vi trenger den strategiske kunnskapen som en god sparringspartner gir oss. Cybersikkerhet er et komplisert område hvor vi er avhengige av å dra nytte av eksterne ressurser, og det er mangel på tilgjengelig kompetanse i markedet, sier Løwe Larsen.

Dette bekreftes av Arne Helme. - Både direktoratet og vi opplever at det er et underskudd på relevant kompetanse i markedet. Det er nok dessverre en situasjon som vil vedvare og som vil påvirke fremtidens løsninger. Det er det ene aspektet. Det andre er at dette er ikke en sprint, men heller et maratonløp med innebygde hindre. Det finnes store mål som skal realiseres gjennom 'En innbygger - en journal'. Samtidig må vi navigere i de årene vi ikke har den endelige løsningen på plass. Det er jo ikke slik at verden stopper opp mens vi utvikler det som skal til, og det gjør det til et spennende og utfordrende landskap å bevege seg i.

Løwe og Helme er enige om at fremtidens helsevesen vil bestå av både teknologiske og organisasjonsmessige utfordringer, og det vil kreve en robust infrastruktur for å håndtere disse. I tillegg er det to viktige aspekter.

- Det ene er at alle våre prosjekter koster penger og det må prioriteres i forhold til andre samfunnstiltak, basert på politiske føringer. Det andre er at det tar tid å få mennesker om bord når en nasjonal endring iverksettes. Det tar tid å skape konsensus for hva som er riktig vei.

- Vi må smøre oss med tålmodighet, for dette går under det jeg kaller T3. Ting Tar Tid. Det gjentar jeg i mange sammenhenger, og det gjelder definitivt også for dette prosjektet, avslutter Løwe. - Vi må ha respekt for kompleksiteten i oppgaven og de mange aktørene som påvirkes.

Interessert i å vite mer om KPMGs tjenester innefor Cyber- og informasjonssikkerhet? Her finner du mer informasjon.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud