close
Share with your friends

Strategi og teknologi i skjønn forening!

Strategi og teknologi i skjønn forening!

Trond Espedokken Vik jobber i KPMGs cyberavdeling. Han får jobbe i skjæringspunktet mellom teknologi, mennesker og strategi, og det trives han godt med!

1000

Relatert innhold

Her har han vært i to år, etter å ha blitt kjent med KPMG via bedriftspresentasjonen de holdt på NTNU, der han studerte industriell økonomi- og teknologiledelse (indøk). Kjennskapen til KPMG resulterte også i et opphold som intern under studietiden. Tronds bakgrunn fra indøk føler han kommer til sin rett i KPMG.

– Strategiarbeid er spennende når vi blir nødt til å se det i sammenheng med den teknologiske utviklingen, forklarer han. - Ekstra moro er det når vi kan jobbe tverrfaglig og dra veksel på ulike miljøer på huset. Det er så mange flinke fagfolk her, og det gjør hverdagen utrolig lærerik, forteller han.

– I tillegg vil jeg si at menneskene som jobber her var avgjørende for hvorfor valget mitt falt på KPMG, forklarer Trond.

Trond Espedokken Vik

Cybersikkerhet med samfunnsmessig betydning

Kort fortalt jobber cyberavdelingen i KPMG med cyber- og informasjonssikkerhet, et område som har fått mye oppmerksomhet den siste tiden. I media har vi kunnet lese om flere hacker-angrep, hvor sensitive opplysninger enten har lekket eller har vært i fare for å gjøre det. Norske bedrifter innser nå i større og større grad hvor viktig det er å ha gode rådgivere på informasjonssikkerhet, og mangelen på denne type kompetanse har etter hvert blitt stor. Det merker også cyber-teamet i KPMG. De er blant det ledende fagmiljøet på cybersikkerhet i Norge, og har travle dager på jobb. 

Det siste året har Trond jobbet med ett spesifikt prosjekt, knyttet opp mot fremtidens helsevesen. Det er en uttalt ambisjon fra regjeringen at landets helsepersonell i fremtiden skal ha enkel og sikker tilgang til pasientopplysningene våre, uavhengig av hvor i landet vi blir syke eller får behandling. Vi som innbyggerne skal også være trygg på at våre helseopplysninger blir lagret og benyttet på en sikker måte.  

– Det er spennende å jobbe med dette prosjektet fordi jeg opplever det som et viktig samfunnsoppdrag, sier Trond. – Det kjennetegner mange av prosjektene vi er involvert i, nemlig at de er av stor samfunnsmessig betydning.

Løsningsorientert arbeid

Arbeidshverdagen som rådgiver er variert og spennende. Ved startfasen av et prosjekt, er Trond og hans kollegaer i den såkalte i innsiktfasen. - Der kartlegger vi nå-situasjonen og prater med alle relevante fagpersoner hos kunden, forklarer han. - Prosjektgruppen jobber med både med konseptutredning, målbilde, samt gi anbefalinger om hvordan en fremtidig teknologisk løsning skal utformes.

Det dukker stadig opp utfordringer underveis i et prosjekt, og Tronds oppgave er å bidra til at disse kan løses, selvsagt i overenstemmelse med kundens prioriteringer. – I komplekse prosjekter er det vår oppgave å kartlegge hva som er viktigst. Hvilke knuter må vi løse opp først, og deretter samle trådene. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today