close
Share with your friends

Rakk ikke bli husvarm før hun ble kastet ut i konsulenthverdagen

Rakk ikke bli husvarm før hun ble kastet ut i hverdagen

Som én av seks summer interns i KPMG har Guro fått bryne seg på reelle kundeoppdrag og prosjektarbeid i løpet av et seks uker langt internship.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

– Det er lett å tenke at man er på et seks-uker-langt-jobbintervju og at hver feil man gjør skal bli notert. Men så er det nesten helt motsatt. Det er det gode du klarer å levere og det du får til utenfor komfortsonen som betyr noe. Ikke at du bruker litt lenger tid på en oppgave enn en som jobber her fast ville ha gjort, sier Guro.

Guro Fladvad Størdal er masterstudent på Norges Handelshøyskole (NHH) og spesialiserer seg innen samfunnsøkonomi, og har tilbragt sommeren på KPMGs avdeling for Data & Analytics. Her ble hun plassert på kundeoppdrag fra første stund.

– Jeg fikk beskjed ganske tidlig om at jeg skulle delta på et pro bono-prosjekt for Leger uten grenser, og synes det har vært kjempespennende. Leger uten grenser gjør en viktig jobb i mange deler av verden, så det å få muligheten til å hjelpe dem har vært utrolig gøy.

Guro Fladvad Størdal

Guro Fladvad Størdal har vært summer intern på KPMGs avdeling for Data & Analytics.

Guro rakk ikke bli veldig husvarm før hun ble kastet ut i konsulenthverdagen, og har i løpet av internship-perioden fått følge et reelt kundeprosjekt.

– Prosjektet startet opp allerede første uken, så jeg har fått vært med på alle faser i prosjektet og fulgt det tett hele veien. Vi har hatt en god dialog med kunden underveis, og jeg opplevde at det var rom for å komme med innspill og synes det har vært morsomt å jobbe for en ekte kunde.

KPMG har inngått et langsiktig samarbeid med Leger uten grenser – som innebærer øremerket støtte til prosjekter, pro bono-arbeid og bistand av fagkompetanse.

– Vi ferdigstiller prosjektet denne uken, så det har vært spennende å få muligheten til å følge prosjektet fra start til slutt. Prosjektet var et tverrfaglig samarbeid mellom rådgivning og revisjon. Jeg fikk mine egne ansvarsområder jeg jobbet mye med – med ganske stor frihet. Jeg fikk hjelp der jeg trengte det, men fikk også rom og mulighet til å knote litt og finne ut av ting på egenhånd, smiler hun.

Teknologi er en viktig driver for KPMGs revisjons- og rådgivningstjenester. Selskapet har et sterkt fagmiljø innen data and analytics, et av selskapets strategiske satsningsområder. De hjelper virksomheter med å få økt innsikt, bedre beslutningsgrunnlag og større verdiskapning gjennom avansert bruk av data og analyse. 

– Allerede i intervjurunden var jeg klar på at det var innen Data & Analytics jeg ville jobbe, forteller Guro.

Internship-prosjekt

Sammen med de andre summer-internsene har Guro vært med på et gruppeprosjekt innen digital transformasjon og modenhet. Årets summer interns kommer fra CBS, NTNU og ulike spesialiseringer på NHH.

– Det har vært utrolig kjekt å bli kjent med litt forskjellige mennesker med ulike perspektiver. Det har ikke vært noen spisse albuer oss imellom, kun en fin gjeng som jobber sammen og drar hverandre opp.

Summer interns

Årets summer interns. Fra venstre: Guro Fladvad Størdal, Håkon Bygland, Vilde Bauer Andreassen, William Lundborg Brande, Jørgen Ellingsen og Vilde Jelstad Sandanger.

Et internship i KPMG skal gi studenter praktisk jobberfaring og veiledning av dyktige ansatte. Alle interns får utdelt en fadder, en 'performance manager', og får muligheten til å jobbe på reelle prosjekter og kundeoppdrag.

Vær fremoverlent – rekk opp hånda!

– Det er mange inntrykk og mye å sette seg inni, men for å lykkes i rollen må man bare tørre å kaste seg litt ut i ting. Jeg er en gammel idrettsutøver, så 'å være på ballen' har vært et ordtak det var fint for meg å bruke. Jo mer man utfordrer seg selv, jo brattere blir læringskurven. Man må rett og slett tørre å rekke opp hånda.

Selv om Guro kan fortelle at hun er blitt godt tatt imot i KPMG, ser hun nå frem til å ferdigstille masteroppgaven før utveksling til Canada står for tur.

– Jeg gleder meg til å begynne å jobbe. Det har vært en lærerik og spennende sommer. Denne høsten skriver jeg masteroppgaven min, før studiene avsluttes med utveksling. Det har vært morsomt å ha fått sett litt av hva arbeidslivet har å tilby, og jeg har fått møte mange forskjellige mennesker.

 

Guro fikk tilbud om fast jobb etter endt internship og begynner i KPMG høsten 2018.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today