close
Share with your friends

Nederland – alle oppholdsdager teller i skattepliktsvurderingen

Nederland – oppholdsdager i skattepliktsvurderingen

Høyesterett i Nederland har nylig avsagt en avgjørelse vedrørende "opphold med hensyn til den såkalte 183-dagersregelen. Avgjørelsen klargjør hva som inngår i "opphold" i den nederlandske 183-dagersregelen.

1000

Kontaktperson

E-post

Relatert innhold

Bro i Nederland

For å avgjøre om Nederland kan skattlegge arbeidsinntekt inneholder skatteavtalene en 183-dagersregel som innebærer at hvis en person bosatt i en annen stat og som er ansatt av en utenlandsk arbeidsgiver for å jobbe i Nederland, og det ikke foreligger noe fast driftssted i Nederland, kan Nederland kun skattlegge inntekten hvis personen har oppholdt seg minst 183 dager i Nederland i løpet av en 12-månedersperiode eller et kalenderår, avhengig av den konkrete skatteavtalen. 

I den aktuelle saken måtte Høyesterett i Nederland (Hoge Raad) ta stilling til om "opphold" kun relaterer seg til arbeidsdager, eller om alle fysiske oppholdsdager i landet skal tas i betraktning. Høyesterett konkluderte med at alle dager, uavhengig av om det er arbeidsdager eller fridager, teller med. Dette avgjør skatteplikten til Nederland. 

En person som var bosatt i Belgia jobbet i Nederland i under 183 dager, men hadde oppholdt seg i Nederland i en periode som oversteg 183 dager. 

Høyesterett kom til at alle dager teller med i vurderingen. Den belgiske personens lønn ble dermed ansett skattepliktig til Nederland. 

Dette er samme praksis som norske skattemyndigheter følger, og resultatet ville blitt det samme for en utlending som oppholder seg i Norge.

Mer informasjon om 183-dagersregelen finnes på KPMG-Global.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today