close
Share with your friends

Luxembourg – siste frist for skatteamnesti

Luxembourg – siste frist for skatteamnesti

Personer som er skattepliktige til Luxembourg har mulighet til å sende inn korrigert skattemelding frem til 31 desember i år, under det midlertidige skatteamnestiregimet.

1000

Kontaktperson

Kontakt

Relatert innhold

Kulepenn

Det gjenstår knappe seks måneder av skatteamnestiprogrammet som kan omtales som "siste sjanse" for skattytere som har uoppgitte inntekter og relaterte aktiva til skattemyndighetene i Luxembourg. 

Skattytere som ikke oppgir sin fullstendige opplysninger til myndighetene risikerer strafferettslige sanksjoner. 

Under skatteamnestiet som foreligger nå og frem til dette opphører, vil skattyter ikke risikere vanlige sanksjoner som ellers vil komme til anvendelse, hvis de rydder opp i situasjonen og rapporterer de manglende opplysningene til myndighetene.

Bakgrunnen for å introdusere dette skatteamnestiet var å oppfordre skattytere som ikke hadde gitt fullstendige opplysninger til å rydde opp. Under de nye reglene som ble innført i 2017 vil alvorlig skattesvik anses på linje med hvitvasking av penger. Banker i Luxembourg vil være forpliktet til å gjennomgå alle sine klienter, og når bankene har rimelig mistanke om manglende rapportering av inntekten/, må de rapportere skattyteren til myndighetene. Skattytere som ikke selv rydder opp og rapporterer sine økonomiske forhold risikerer dermed å bli rapportert og straffeforfulgt. 

Skatteamnestiet tilbys alle skattytere som ikke har oppgitt fullstendig informasjon om inntekt eller av andre grunner hatt skattefordeler på grunn av manglende rapportering de siste 10 år. Det gjelder både personlige skattytere og selskaper, både lokale og utenlandske. 

Les mer om ordningen, straff og hvordan man søker.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and member firms of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud