close
Share with your friends

Inviterer kundene inn i fremtidens samarbeidsverktøy

Inviterer kundene inn i fremtidens samarbeidsverktøy

Utviklingen innen digitale verktøy gir revisor helt nye muligheter til å skape verdier, for kundene. Med “Clara” viderefører KPMG sin sterke portefølje av fremtidsrettede tjenester.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

KPMG Clara

– Det skjer store endringer hos kundene våre nå. De digitaliserer og automatiserer sine prosesser i større grad enn før, de støtter seg på data og IT i enda større utstrekning enn tidligere, og alle disse endringene skjer mye fortere enn de har pleid å gjøre. Heldigvis har vi i KPMG både innovative, ledende verktøy og kompetansen som skal til for å hjelpe kundene på deres digitale reise inn i fremtiden, sier Lars Inge Pettersen. Han er partner i KPMG Norge, og leder selskapets revisjonsvirksomhet.

Det mest sentrale av verktøyene han tenker på, er KPMG Clara – en global revisjonsplattform som er selskapets samhandlingsverktøy med kundene, innfallsporten til avanserte data- og analyseverktøy, samt samlingspunktet for en lang rekke innovasjoner som allerede er godt forankret i KPMG.

Les mer om KPMG Clara her. 

Lars Inge Pettersen

Lars Inge Pettersen, partner og leder for KPMGs revisjonsvirksomhet.

Høyt prioritert

– Clara er allerede er på plass globalt, med viktig funksjonalitet som blant annet forenkler samarbeidet mellom oss og kundene, men dette kommer også til å bli kjernen i KPMGs innovasjon internasjonalt, sier Julie Berg. Hun er også partner i KPMG Norge, og leder revisjonsvirksomhetens initiativer innen IT og Data & Analytics – et område som selskapet prioriterer høyt.

– Med Clara har vi først av alt fått på plass et brukervennlig verktøy som gjør det enkelt for kundene å samarbeide med oss som revisor. Ikke bare bruker vi plattformen til å dele informasjon med og gi direkte tilgang til våre avanserte verktøy, kunden får også kontinuerlig oppdatert oversikt over progresjon, åpne issues og viktige funn på ulike områder av revisjonsarbeidet. Dette gjelder uansett om vi snakker på det enkelte datterselskap eller på gruppenivå, siden dette verktøyet passer for alle kunder, uansett om de er store, internasjonale konsern eller mindre foretak, sier Pettersen. 

Han legger til at revisorene også kan bruke dette som en kanal for å legge inn informasjon av direkte relevans for selskapet, enten det er Thought Leadership-rapporter for deres bransje, IFRS-oppdateringer som direkte angår for selskapet, kundens PBC-lister eller annen, relevant informasjon. Alt kan dessuten skreddersys for å gjøre det er så enkelt eller avansert som kunden selv ønsker det. 

Julie Berg

Julie Berg, partner og leder for 'Data & Analytics' innenfor revisjon.

Norge beveger seg fort

– Den andre delen av Clara er de avanserte egenskapene, hvor KPMG investerer i nye og spennende verktøy som gir revisjonsvirksomheten vår et forsprang innen data og analyse. I Norge er vi allerede veldig langt fremme på dette, KPMG har faktisk et eget “Centre of excellence” på revisjonsteknologi og “data & analytics” i Oslo. Dette er kompetanse og verktøy som lar oss gi kundene innsikt for eksempel i prosesser og forbedringsmuligheter – det lille ekstra som gjør at vi kan skape verdi for kundene våre utover tradisjonell revisjon, sier Berg. 

KPMG Norge har jobbet aktivt og planmessig med disse spørsmålene i et halvt tiår allerede, og Pettersen legger til at det er både nødvendig og naturlig at det er blitt sånn.

Sterkt datagrunnlag gir verdi

– For de fleste av våre kunder har revisjon ved hjelp av stikkprøver allerede blitt erstattet av verktøy som importerer og automatisk gjennomgår hver eneste oppføring i hele hovedboken. Med Clara kan vi gi kundene betydelig mer innsikt, og det er innsikt hvor et sterkere datagrunnlag gir langt bedre kvalitet. Ofte kan vi identifisere problemer eller utfordringer som kunden ikke før har sett eller oppdaget. Et slikt samarbeid med kundene kan være betydelig mer verdifullt enn i dag, sier Berg. 

Hun setter likevel ikke grensene der – KPMG kan i tillegg tilby kundene enda mer avanserte D&A-verktøy på andre områder. Som et eksempel nevner hun det internasjonalt utviklede iRadar-programmet, som tilbyr banker, investeringsfond, forsikringsselskaper og andre entiteter med store, finansielle porteføljer et bredt spekter av analyser, verdi- og risikovurderinger. 

– iRadar gir veldig detaljert innsikt i enhetens finansielle instrumenter, med svært avansert verdivurdering av de ulike elementene. I tillegg til å gi gode, tillitvekkende analyser som investorer, publikum og myndigheter vil sette pris på, kan denne pakken gi ledelsen i slike selskaper verdifull styringsinformasjon om porteføljene: Styrker, svakheter og viktig informasjon om potensielle risikomomenter, sier hun.

Fremtidens verktøy – levert nå

Fordelene med KPMGs D&A-verktøy er på ingen måte avgrenset til finansbransjen – og de er heller ikke avgrenset til teknologi som hvermannsen behersker allerede i dag:  

– Vi kan for eksempel sette kognitiv intelligens til automatisk å lese dokumenter, som for eksempel kundekontrakter, og bruke maskinlæring for å systematisere informasjon eller lete etter spesiell informasjon. Et annet eksempel er bransjer som kan ha nytte av å bruke droner til å telle varelager – ta skog, eller andre store ting som man behøver oversikt over – og koble denne informasjonen med økonomiske data for langt bedre analyser. Det høres kanskje futuristisk ut, men dette er verktøy som allerede er i bruk, sier hun.

For mer informasjon kontakt:

Lars Inge Pettersen, partner og leder for revisjon
lars.inge.pettersen@kpmg.no
+47 4063 9466

Julie Berg, partner og leder for 'Data & Analytics' i revisjon
julie.berg@kpmg.no
+47 4063 9036

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today