close
Share with your friends

Innkjøpssjefen - de første 100 dagene

Innkjøpssjefen - de første 100 dagene

Med en gjennomsnittlig turnover på 4,2 år er en ny innkjøpssjef i selskapets "hot seat" og under enormt press for å levere umiddelbare forbedringer og kostnadsbesparelser.

1000

Relatert innhold

Desk and chair

I tillegg blir innkjøpssjefen sett på som en tilrettelegger for en virksomhets vekst- og endringsagenda. Utfordringene en innkjøpssjef står overfor, kan med andre ord beskrives som krevende. 

KPMG nye publikasjon 'Chief Procurement Officer – the first 100 days' ser nærmere på læringsmomentene og de ulike aspektene en innkjøpssjef bør huske på de første 100 dagene i ny jobb.

Grunnlaget for å komme seg trygt gjennom de første 100 dagene legges ved å forstå, styre og utvikle videre vei. Disse tre områdene henger sammen og kan gå parallelt. Det vil også variere hvor man legger inn innsatsen.

Reisen begynner med tre sentrale aspekter

• Forstå virksomhetens kultur og kontekst, omfang og krav til rollene, samt behov og ønsker fra interessenter på tvers av virksomheten. Forstå hvordan endringer iverksettes og opprettholdes.

• Administrere virksomhetens forventninger. Dette innebærer å balansere de kommersielle, virksomhetsmessige og erfaringsmessige behovene opp mot kundens krav og interessentenes behov.

• Utvikle en overbevisende visjon og robust plan som støtter virksomheten på tvers og i tråd med den overordnede strategien. Dette innebærer å vurdere kompetanse samt definere KPIer som er nødvendig for å gjennomføre endringer 

Endring og transformasjon er en uendelig reise mot kontinuerlig forbedring. Innkjøpssjefens rolle blir å definere denne reisen gjennom en strukturert og dynamisk plan.


Vil du vite mer? Hele rapporten laster du ned øverst til høyre.
  

Les mer om KPMGs tjenester innenfor Procurement og Supply Chain Management 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today