close
Share with your friends

Gransker finansiell kriminalitet i Afrika

Gransker finansiell kriminalitet i Afrika

Andreas Engstrands arbeidsdager er ikke helt A4. Noen dager tilbringer han på kontoret på Majorstuen, mens andre dager jobber han fra land som Kamerun, Kongo, Elfenbenskysten eller Liberia.

1000
Andreas Engstrand

Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Andreas er manager i KPMGs granskingsavdeling, og leder tjenesteområdet Financial Crime.

- Jeg lærer stadig hvordan ulike former for finansiell kriminalitet forekommer, til tross for at organisasjoner har iverksatt mange forebyggende tiltak, forteller Andreas.

De siste årene har det blitt noen titalls turer utenlands, hovedsakelig til ulike land i Afrika.

- Visse land i Afrika kan være utfordrende. Jeg jobbet nylig med en gransking for et afrikansk fond hvor vi avdekket flere misligheter knyttet til selskapene som fondet hadde overført penger til. Dokumentasjonen var begrenset og lite var tilgjengelig elektronisk. Da må man ta frem permene og begynne å gå gjennom informasjon på den gamle måten.

Språk er en viktig faktor i granskingsavdelingens arbeid. 

- For dette prosjektet var det avgjørende at jeg snakker fransk, da de fleste av intervjuene og dokumentasjonen var på fransk. Mye av dokumentasjonen så tilsynelatende tilfredsstillende ut, men etter en detaljert gjennomgang og flere intervjuer avdekket vi at store deler av dokumentasjonen var forfalsket for å skjule hvordan pengene egentlig var blitt brukt. Etter hvert pekte det seg frem en utro tjener hos fondet som hadde uformelle forbindelser til flere av selskapene det var overført penger til. 

Andreas Engstrand

En variert hverdag

Andreas begynte i KPMG høsten 2013, da kom han rett fra fire år på Norges Handelshøyskole (NHH), og ett år i Brüssel, noe som ga han en Double Master Degree, eller to mastergrader.

I tillegg til Financial Crime har Andreas vært sentral i å bygge opp tjenesteområdet Forensic Technology (F-Tech). Avdelingen jobber med sikring og analyse av elektroniske spor, og benytter et eget laboratorium hvor de har tilgang til en rekke verktøy for å søke i og analysere store datamengder.

- Det er veldig spennende å kombinere de to fagområdene. Ved bruk av teknologi kan vi søke gjennom en vesentlig større informasjonsmengde på kortere tid. 

Andreas jobber for tiden med et verktøy som kartlegger ansattes mulige tilknytninger til selskapets leverandører for å avdekke risiko for korrupsjon i anbudsrunder. Selskapet blir varslet dersom det oppstår en relasjon og kan derfor sette på plass kontrolltiltak før en situasjon oppstår. Dette verktøyet er spesielt nyttig for offentlige virksomheter med store kontrakter på anbud.

Kombinasjonen av økonomi og en sterk interesse for teknologi har utvilsomt gitt en rekke muligheter. 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today