Eiendomsutviklere samles til utviklingsdager - KPMG Norge
close
Share with your friends

Eiendomsutviklere samles til utviklingsdager

Eiendomsutviklere samles til utviklingsdager

24. og 25. august er det klart for "Eiendomsutviklerdagene" hvor tema er NYBYGG og REHABILITERING – BYUTVIKLING – MILJØ. KPMG er også i år stolt sponsor, og stiller med noen av våre eksperter innen eiendomsbransjen.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Barcode, Oslo

Befolkningen øker og spørsmålet er hvor disse skal bo? Hvordan skal vi bygge ut byer, drabantbyer og tettsteder på en robust og bærekraftig måte? Samfunnet er raskt skiftende, og digitalisering og globalisering gjør at vi kan bo og kommunisere hvor som helst. Dette er noe av utfordringene for eiendomsutviklerbransjen, som samles til to spennende konferanse-dager
ved Farris Bad i Larvik
.

Raske endringer

Under årets arrangement finner du to av våre advokater som er spesialisert innen eiendomsbransjen, Jan Ove Fredlund og Thomas Kobberdal. Du møter også Lars Egill Olavesen som har lang erfaring med revisjon- og økonomiledelse av eiendomsselskap.

- I tråd med at vi ser en rasende utvikling i samfunnet så skjer det også
hyppige endringer innen skatt og avgift. Aktørene som jobber i denne bransjen opplever mange komplekse problemstillinger, både av juridisk, skatte- og avgiftsmessig samt trygderettslig art, sier Jan Ove Fredlund.

- Sentralt ved revisjon av næringseiendom og utviklingsprosjekter blir derfor forståelsen av eiendommenes verdidrivere og potensial, samt hvilke risiker og rammebetingelser som kan påvirke dette, supplerer Lars Egill Olavesen.

Due diligence prosesser stadig viktigere

I takt med en stadig mer spesialisert og krevende bransje blir due diligence prosesser stadig viktigere.
- Svært ofte ser vi at lønnsomheten i eiendomsinvesteringer henger nøye sammen med de eiendomsrettslige, skatterettslige og avgiftsmessige strukturer som er etablert. Prosessen tydeliggjør også hvilke utfordringer og muligheter som ligger i den videre forvaltning og utvikling, og eventuelle muligheter gjennom restrukturering, sier Kobberdal.

- Ofte ser vi at det reelle bildet av slike strukturer først kommer tydelig fram i due diligence prosessen, og ikke sjelden synliggjør dette en noe annen virkelighet enn det bildet markedsføringen har gitt. Dermed kan
dette gi en verdifull korrigering til nytte for oppdragsgiver, og som igjen
også øker sjansene for oppdragsgivers lønnsomhet ved investeringene, fortsetter
han.

Flere aktører fra utlandet

Utenlandske selskap som kjøper opp norsk eiendom er fortsatt høyaktuelt, og det påvirker ikke minst salg av utviklingsprosjekter.

Nettverk og kompetanse
knyttet mot utenlandske aktører, samt erfaring fra de praktiske problemstillinger som gjerne oppstår ved slike prosesser blir ofte avgjørende for å kunne gi optimal bistand.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud