close
Share with your friends

IT-lederne får innpass i styrerommet

IT-lederne får innpass i styrerommet

Digital transformasjon stiller nye krav til teknologi og ledelse. Årets CIO Survey viser at IT-ledere må klare å kombinere strategiarbeid med operativ IT-drift dersom de skal ha en sentral rolle i virksomheten fremover.

1000

Kontaktperson

Clint Sookermany

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

IT-ledere er vant til kontinuerlig endring og stadig fornyelse. Skal vi tro årets CIO Survey (nedlastbar pdf) har endringene nå nådd helt nye høyder, og de kommer fra uventede kanter. Mer enn 6 av 10 sier at de som følge av større økonomisk, politisk og forretningsmessig uforutsigbarhet nå må tilpasse sine teknologiske strategier og planer.

Prioriterer stabile løsninger

I år har behovet for stabile og pålitelige løsninger gjort et byks opp på listen over viktige operasjonelle prioriteringer. Over halvparten sier den viktigste teknologiske tilpasningen de nå gjør er å få på plass smidigere teknologiplattformer som kan håndtere uforutsette hendelser. 

– Stabile løsninger er helt avgjørende for å kunne realisere digitale strategier. Det har blitt en viktig hygienefaktor for IT-lederne. Å løfte blikket og snakke om strategi er umulig dersom IT-tjenestene ikke fungerer godt nok, sier Clint Sookermany, leder for KPMG Digital.

CIO Survey

Økt strategisk innflytelse

Undersøkelsen viser at IT-lederne har fått større påvirkningskraft. I år kan 6 av 10 fortelle at de har fått mer strategisk innflytelse hos øverste ledelse og styre, opp 9 prosent fra i fjor. I 2005 var tallet 38 prosent. 85 prosent av IT-lederne sier de har deltatt i styremøter det siste året. 

– For å være i forkant av teknologiske endringer og disrupsjon må teknologilederne bli mer strategisk og funksjonelt integrerte i virksomheten. De må forstå hvordan forretningsmodeller påvirker infrastruktur – slik at de kan være smidige, tilpasningsdyktige og mulighetsorienterte, forteller Clint Sookermany, leder for digital i KPMG Norge. 

– Sannheten om at IT ikke trenger å kunne noe om markedet kan endelig avlives, påpeker han.

Vil lede innovasjon

Mens kun 1 av 4 sier at de i dag er med på å drive innovasjon i virksomheten, mener 6 av 10 at de bør være med på å lede innovasjonsarbeidet i årene som kommer.  

– Vi ser at de IT-lederne som klarer å kombinere strategiarbeid med operativ IT-drift, evner å bruke de usikre tidene som en anledning til å drive gjennom endringer og plattformskifter som skaper mer digitale og omstillingsdyktige organisasjoner, påpeker Sookermany. 

Årets CIO Survey viser at 89 prosent av selskapene enten opprettholder eller øker sine investeringer i innovasjon, og at over halvparten (52 prosent) satser på nye sky- og teknologiplattformer som posisjonerer selskapene bedre for digitale omstillingsprosjekter.

Illustrasjon - mennesker i bygning

Trives i sin nye strategiske rolle

Rollens strategiske utvikling gjør at IT-lederne nå tenker mer langsiktig når det kommer til egen karriere. Fremdeles er det kun 3 av 10 som ønsker å bli lenger enn fem år i nåværende jobb, litt flere enn i 2016. I følge undersøkelsen kan 58 prosent forvente å bli i rollen fem år eller kortere. 

– At flere nå har langsiktige karriereplaner skyldes i stor grad at IT-lederen har fått en mer sentral og strategisk rolle i virksomhetene og derfor har blitt mer fornøyd. I årets undersøkelse sier mer enn 8 av 10 at de trives og får realisert seg selv gjennom jobben, opp 18 prosent fra 2015, forteller Sookermany.

Svakt eierskap velter prosjekter

Rundt 6 av 10 IT-ledere mener at dagens prosjekter er mer komplekse og ambisiøse enn for fem år siden. Til tross for at listen over IT-drevne endringsprosjekter som ikke har lykkes er lang, er optimismen i IT-bransjen fortsatt stor. 

Nesten halvparten av IT-lederne mener at grunnen til at prosjekter ikke har gått bra i hovedsak skyldes svakt eierskap. 4 av 10 skylder på overoptimistiske forventninger, mens like mange mener årsaken har vært uklare målsettinger.

– Økt satsning på komplekse, digitale løsninger som transformerer forretningsmodeller skaper ofte forvirrende endringer underveis i prosjektene. De banebrytende resultatene som investorer og ledelse ser for seg uteblir da ofte, sier Sookermany.

KPMG CIO Survey (pdf), den årlige undersøkelsen som revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG gjør sammen med Harvey Nash, er verdens største spørreundersøkelse blant IT-ledere. I 2017-utgaven har 4.500 respondenter fra 86 land fortalt om sine prioriteringer og sin hverdag, og de tegner et bilde hvor usikkerhet får virksomhetene til å søke ut nye løsninger for å redusere risiko.

Mer informasjon om den globale undersøkelsen finnes på www.hnkpmgciosurvey.com.

For mer informasjon, kontakt:

Clint Sookermany, partner, Data & Analytics
E-post: clint.sookermany@kpmg.no
Telefon: +47 9526 1278

Les mer om KPMGs tjenester innen digitalisering og cybersikkerhet.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today