close
Share with your friends

IT-ledere frykter cyberangrep – føler seg ikke beredt

IT-ledere frykter cyberangrep – føler seg ikke beredt

Selvtilliten hos IT-ledere over hele verden synker i takt med et økende antall angrep. I årets CIO Survey mener kun 1 av 4 IT-ledere at virksomheten er godt nok forberedt på cyberangrep.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Til tross for at de fleste virksomhetsledere i dag har god kjennskap til de alvorlige konsekvensene ved cyberangrep, viser årets CIO Survey (nedlastbar pdf) på at den økte bevisstheten ikke har gitt utslag i høyere beredskap og bedre sikring. Antallet IT-ledere som føler at virksomheten er veldig godt forberedt og kan håndtere cyberangrep og sikkerhetsbrudd har falt fra 29 prosent i 2014 til 21 prosent i 2017.

– Utfordringen med cybertruslene er at de utvikler seg utrolig fort og bare blir mer og mer komplekse. Fremveksten av digitale løsninger skaper mange muligheter, men også ny risiko. For IT-lederne, som ofte er ansvarlig for overvåking og sikring, skaper dette naturligvis stor bekymring, forteller Arne Blystad Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG.

Illustrasjon - CIO Survey

Toppledere er mindre bekymret

I motsetning til IT-lederne mener stadig flere toppledere at cyberberedskapen hos virksomheten er god, opp fra 25 prosent i 2016 til 41 prosent i 2017. Dette kom frem i KPMGs CEO Outlook for 2017.

– Mange toppledere tenker nok at investeringene som er gjort i cybersikkerhet de seneste årene nå har resultert i bedre sikkerhetsmekanismer og økt beredskap. Mens IT-sjefene, som sitter med risikovurderingene og kjenner farene på kroppen, vet at det kreves kontinuerlige investeringer i kompetanse, teknologi og holdningsendring, påpeker Helme.

Flere cyberangrep

Mer enn 1 av 3 IT-ledere rapporterer om cyberangrep de siste to årene. Det er 45 prosent mer enn for fire år siden da tallet var 22 prosent. Hos de største selskapene er tallet enda høyere, over halvparten har opplevd cyberangrep den seneste tiden. 

Når det kommer til risikoområder, er IT-lederne mest bekymret for organisert cyberkriminalitet. Hele 72 prosent har det øverst på listen over fryktede cyberangrep. Litt over halvparten er redd for at angrep fra amatører skal skade virksomheten (52 prosent), mens 48 prosent mener egne ansatte utgjør en betydelig fare.

CIO Survey viser at de to mest utsatte sektorene er olje -og gass, samt myndigheter (44 prosent). Også utdanningsinstitusjoner, telecom- og medieindustrien, transportindustrien og virksomheter i bygg- og anleggsbransjen har vært mer utsatt for angrep enn gjennomsnittet.

KPMG CIO Survey (pdf), den årlige undersøkelsen som revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG gjør sammen med Harvey Nash, er verdens største spørreundersøkelse blant IT-ledere. I 2017-utgaven har 4.500 respondenter fra 86 land fortalt om sine prioriteringer og sin hverdag, og de tegner et bilde hvor usikkerhet får virksomhetene til å søke ut nye løsninger for å redusere risiko.

Mer informasjon om den globale undersøkelsen finnes på www.hnkpmgciosurvey.com.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today