close
Share with your friends

Utenlandske selskap og utleie av varer til norske kunder – MVA-registreringsplikt for utleier

MVA-registreringsplikt for utenlandske utleiere

Skattedirektoratet fastholder sitt tidligere standpunkt; utleie av varer i Norge medfører registreringsplikt for utenlandske utleieselskap. Innføring av snudd avgiftsberegning i slike tilfeller synes ikke å være vurdert, men bør bli aktuelt i fremtiden.

1000

Relatert innhold

Skattedirektoratet har i en uttalelse fra 9. juni gitt enkelte nærmere kommentarer til spørsmålet om MVA-registreringsplikt for utenlandske utleiere av varer til norske kunder. Skattedirektoratet har tidligere anført at utleie regnes som en stedbunden tjeneste, med leveringssted der hvor varen befinner seg, altså i Norge. Dette medfører at det utenlandske selskapet blir registreringspliktig i Norge.

Skattedirektoratet opprettholder sitt tidligere standpunkt, og gir enkelte utvidende kommentarer til dette, uten at dette påvirker resultatet. 

Det åpnes imidlertid for at varer som befinner seg i Norge i et begrenset tidsrom ikke utløser registreringsplikt for utleier, eksempelvis bruk av utenlandske leasede biler ved kortere besøk i Norge. Skattedirektoratets klare utgangspunkt er imidlertid at dersom en utleid vare er i Norge i et lengre tidsrom vil dette utløse registreringsplikt for utleier.

Etter å ha slått fast dette, vurderer Skattedirektoratet deretter registreringsplikt for tidligere ledd i utleiekjeden, eksempelvis der den utenlandske utleier selv har leid inn varen fra en tredjepart. Skattedirektoratets oppfatning er at man da må vurdere hvert enkelt ledd for seg, og at dette som oftest vil tilsi at kun det siste utleieleddet i utlandet, dvs. det selskap som altså leier ut til leietaker i Norge, vil være registreringspliktig. 

Sedler

Direktoratets standpunkt er for så vidt klart. Vi stiller imidlertid spørsmål ved hensiktsmessigheten av dette ordningen. Først og fremst fordi denne registreringsplikten påfører utenlandske utleier en unødvendig administrativ belastning ved registrering og avgiftsbehandling i Norge. Videre er utleie av varer velegnet til snudd avgiftsberegning, særlig ved utleie til næringsdrivende. Dette ville også gitt Skatteetaten sanksjonsmuligheter direkte mot leietaker ved manglende avgiftsberegning. 

Dagens situasjon medfører imidlertid at ved uregistrerte leieforhold, er norske myndigheter avhengig av å tvangsregistrere det utenlandske selskapet, samt søke bistand fra utenlandske skattemyndigheter for eventuell innfordring av utestående merverdiavgift. 

Skattedirektoratets forståelse av saken kan muligens forsvares, rent juridisk sett. Vi savner imidlertid en vurdering av hensiktsmessigheten av standpunktet, og muligheten for å tilpasse regelverket her. I likhet med flere andre saker så er det ikke kun et spørsmål om hva som er riktig forståelse av regelverket; det er like mye et spørsmål om regelverket er hensiktsmessig. Vi håper følgelig at Skattedirektoratet også vurderer behovet for fremtidige endringer her.

Les mer om KPMGs tjenester innen skatt og avgift.

For mer informasjon, kontakt:

Hans Martin Asheim, advokat/manager KPMG Law
E-post: hans.martin.asheim@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9631

Oddgeir Kjørsvik, advokat/partner KPMG Law
E-post: oddgeir.kjorsvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9157

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud