Signering av OECDs multilaterale instrument | KPMG | NO
close
Share with your friends

Signering av OECDs multilaterale instrument

Signering av OECDs multilaterale instrument

Det multilaterale instrumentet («MLI») for implementering av endringer i skatteavtaler ble signert torsdag 7. juni i Paris. Signeringen av det multilaterale instrumentet innebærer at over 1100 skatteavtaler vil bli endret. MLI er et resultat av aksjonspunkt 15 i BEPS-prosjektet.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Før endringene trer i kraft må skatteavtalene ratifiseres i tråd med landenes internrett. OECD uttaler at det er forventet at de første endringene vil få virkning fra tidlig 2018. 

Om det multilaterale instrumentet

OECDs multilaterale instrument skal forenkle prosedyrene for å endre skatteavtaler. Traktaten inneholder flere punkter som skal bekjempe overskuddsflytting mellom statene, herunder:  

  • Tiltak for å redusere bruk av hybride instrumenter
  • Hindre misbruk av skatteavtaler
  • Utvidelse av definisjonen av «fast driftssted»
  • Prosedyrer for å effektivisere inngåelsen av gjensidige avtaler mellom stater

Det multilaterale instrumentet inneholder både valgfrie endringer og endringer avtalestatene er forpliktet til å følge, såkalte «minimumsstandarder».

Under hvert av punktene ovenfor foreligger det alternative utforminger av traktatteksten. For at den enkelte skatteavtale skal bli endret krever det at begge avtalestatene er enige om hvilket alternativ som skal anvendes.

Norge var et av landene som signerte traktaten forrige uke. Med unntak av minimumsstandardene er det imidlertid ikke klart hvilke alternativer norske myndigheter foretrekker. Når det i tillegg kreves enighet mellom de enkelte avtalestatene ved andre endringer enn minimumsstandardene, er det vanskelig å spå hvordan dette vil påvirke de ulike skatteavtalene. 

På tross av usikkerheten rundt innholdet i de enkelte skatteavtalene er det imidlertid grunn til å tro at norske virksomheter med grenseoverskridende aktiviteter vil kunne få økt risiko for dobbeltbeskatning og økte etterlevelsesbyrder.

OECD: Ground-breaking multilateral BEPS convention signed at OECD will close loopholes in thousands of tax treaties worldwide.

For mer informasjon, kontakt:

Fredrik Klebo-Espe, partner og advokat for Corporate Tax
E-post: fredrik.klebo-espe@kpmg.no
Tlf: +47 4764 0770

Ørjan Ravna Rørmoen, advokatfullmektig Corporate Tax
E-post: orjan.ravna.rormoen@kpmg.no
Tlf: +47 4063 9421

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn