close
Share with your friends

Proaktivt IT-prosjekt for Leger uten Grenser

Proaktivt IT-prosjekt for Leger uten Grenser

Ut i fra et ønske om å være forberedt og i forkant av en eventuell sikkerhetshendelse, bisto KPMG Leger uten Grenser med å analysere og identifisere sårbarheter i IT-systemet, med konkrete tiltak som vil gjøre veldedighetsorganisasjonen mer robust mot sikkerhetstrusler.

1000

Relatert innhold

Morten Kjellås fra KPMG har under prosjektet fungert som Chief Information Security Officer (CISO), og sittet på Leger uten Grensers kontor tre dager i uken i perioden – til stor verdi for kunden. Morten er Senior Manager i KPMG innenfor tjenesteområdet Cybersikkerhet, og har samarbeidet med Leger uten Grenser om utformingen av nye retningslinjer for IT-sikkerhet i organisasjonen.

– Vi har utformet to nye IT-policyer for organisasjonen, én for intern datasikkerhet, og én som skal sikre gode rutiner rundt alle IT-systemer organisasjonen benytter seg av, sier Morten.

Ved å være «utplassert» hos kunden fikk Morten følge opp organisasjonen og samarbeide tett under utformingen av nye rutiner.

– Kunden ønsket at vi skulle se på hvor enkelt eller vanskelig det ville være å hacke seg inn i enkelte av deres systemer. KPMG foreslo å fokusere på de menneskelige sidene. Det er ofte her det er mest og hente, og sier noe om hvilke rutiner kunden har og i hvilken grad de følges opp. Når en sikkerhetshendelse oppstår er det gjerne fordi rutiner for god sikkerhet ikke var på plass, eller at de ikke ble fulgt, sier Morten.

Leger uten Grenser beskriver samarbeidet som godt – og utdyper at KPMG har gjort en svært viktig jobb for organisasjonen. 

Lege og datamaskin - illustrasjon

Tar samfunnsansvar

Sosialt ansvar og samfunnsengasjement står høyt på KPMGs agenda både nasjonalt og internasjonalt. I KPMGs policy for miljø- og samfunnsansvar er KPMG forpliktet til å utøve sosialt ansvar gjennom å støtte utvalgte humanitære organisasjoner, både ved donasjoner og pro bono-tjenester. I tråd med dette har KPMG inngått langvarige samarbeid, blant annet med Leger uten Grenser.

Leger Uten Grenser

Leger Uten Grenser er en av verdens største uavhengige humanitære organisasjoner. De har prosjekter i over 60 land, 25 000 hjelpearbeidere og 6 500 oppdrag hvert år. Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper dem som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

– Leger uten Grenser har et uformelt og hyggelig miljø, bestående av mennesker som har et brennende engasjement for de som lider i verden. Jeg vil savne de hyggelige folkene, og samtidig gi min sterkeste oppfordring til å støtte Leger uten Grenser for deres sterke engasjement for de lidende, sier Morten.

Les mer om KPMGs samfunnsengasjement, og få med deg CSR-rapporten for 2015/2016.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today