Uttalelse om rekkevidden av frivillig MVA-registrering - KPMG Norge
close
Share with your friends

Ny uttalelse om rekkevidden av frivillig MVA-registrering

Uttalelse om rekkevidden av frivillig MVA-registrering

Skattedirektoratet har i et brev til et skattekontor gitt enkelte utfyllende kommentarer til omfanget av frivillig MVA-registrering for utleie av fast eiendom.

1000

Relatert innhold

Les brevet fra Skattedirektoratet her.

Bakgrunnen synes å være Oslo tingretts dom i den såkalte NHO Eiendom-saken. 

Det fremgår ikke eksplisitt hva skattekontoret har spurt om, men det fremstår som om man har søkt å avklare om prinsippene i NHO-dommen også gjelder for øvrige leieforhold. Dommen avklarte at utleie til et møtesenter, som igjen leide ut til både avgiftspliktige og unntatte møtearrangører, anses som fullt ut avgiftspliktig mellom huseier og møtesenter, men ikke mellom møtesenter og de enkelte møtearrangører. Dommen er da først og fremst relevant for denne typen virksomheter som baserer seg på svært korte leieforhold, gjerne ned i noen dager.

Følgespørsmålet da er om det samme vil gjelde ved utleie av øvrige lokaler, særlig i tilfeller hvor det er snakk om hyppig utskifting av leietakere. 

Skattedirektoratets syns virker å være at prinsippene fra dommen primært gjelder utleie som av natur er bygd opp rundt kortvarige leieforhold til et stort antall leietakere, eksempelvis kontorhotell og møtesenter. Ordinære leieforhold omfattes ikke, selv om det i perioder er stor utskifting av leietaker.  KPMG anser ikke dette for å være et spesielt kontroversielt standpunkt.

Det som man eventuelt kan ta med seg fra denne uttalelsen er at utleie av fast eiendom fortsatt kan ha flere gråsoner, og at heller ikke skattekontorene er helt trygge på samtlige detaljer. Det er da viktig at utleierne selv har et bevisst forhold til praktiseringen av regelverket, og at man er nøye med å dokumentere absolutt alle leieforhold, uansett varighet.

Les mer om KPMGs tjenester innen skatt og avgift.

For mer informasjon, kontakt:

Hans Martin Asheim, advokat/manager KPMG Law
E-post: hans.martin.asheim@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9631

Oddgeir Kjørsvik, advokat/partner KPMG Law
E-post: oddgeir.kjorsvik@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9157

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

Be om tilbud