close
Share with your friends

Nordiske toppledere frykter nye forretningsmodeller

Nordiske toppledere frykter nye forretningsmodeller

Årets CEO Outlook viser at innovasjon og ny teknologi har blitt en av toppledernes viktigste strategiske prioriteringer. Tre av fire nordiske toppledere tror disruptive forretningsmodeller vil skape radikale endringer i bransjen de neste tre årene. Nå vil de bli best i klassen på å utnytte disrupsjon.

1000

Kontaktperson

Clint Sookermany

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Mann med drone

I årets utgave av KPMGs globale CEO Outlook med tittelen "Disrupt and grow" kommer det tydelig frem at rammebetingelsene for selskapenes eksistens og utvikling er blitt mer komplekse og uforutsigbare. Det handler mer enn noensinne om å utfordre etablerte sannheter og drive radikale endringer.

Vekst gjennom disrupsjon

Store teknologiske endringer skaper usikkerhet hos toppledere over hele verden. I årets undersøkelse blir ny teknologi betraktet som et kritisk risikoområde. Av 16 ulike risikoområder er det kun operasjonell risiko som skaper mer bekymring hos topplederne enn teknologisk nyvinning. Innovasjon har blitt et topprioritert strategisk satsningsområde og et sentralt virkemiddel for å sikre videre vekst.

Tre av fire nordiske toppledere tror disruptive forretningsmodeller vil skape radikale endringer i bransjen de neste tre årene.

- Markedslederne er de som omfavner endringer og teknologisk nyvinning. Tilnærmet 8 av 10 nordiske toppledere betrakter disrupsjon som en stor mulighet, og om lag like mange jobber hardt for å være i forkant og skape disrupsjon i sin industri. Tre av fire er imidlertid bekymret for at selskapet ikke skal klare å holde tritt med utviklingen, sier Clint Sookermany, leder for digitalvirksomheten i KPMG Norge. 

- Vanligvis vil et selskap i usikre tider stramme inn på investeringer i innovasjon og utvikling. Nå ser vi det motsatte. Vi går usedvanlig spennende tider i møte, understreker Sookermany. 

Teknologisk innovasjon vil føre til disrupsjon i bransjen
Forventet distrupsjon - graf
Vi betrakter teknologisk disrupsjon som en mulighet, ikke en trussel
Teknologisk disrupsjon som mulighet - graf
Unngå disrupsjon fra konkurrenter
Jobber med å disruptere bransjen - graf

Virksomheten bør heller jobbe aktivt med å disruptere bransjen vi operer i.

Forventer banebrytende utvikling

CEO Outlook ser nærmere på toppledernes fem viktigste strategiske prioriteringer fremover. De ønsker akselerere markedspenetrasjon (1), drive innovasjon (2), implementere disruptiv teknologi (3), bli mer datadrevne (4) og digitalisere virksomheten (5).   

- Dette innebærer risiko. Spesielt når de fleste konkurrentene dine også planlegger å kapre markedsandeler med innovative produkter og tjenester. Halvparten av de globale topplederne forventer at det kommer banebrytende nyvinninger i sin bransje i løpet av de neste tre årene. I Norden mener tre av fire at dette vil skje, forklarer KPMG-lederen.

78 prosent av topplederne tror nye aktører som tradisjonelt ikke har vært oppfattet som konkurrenter vil disrupte med nye forretningsmodeller. Halvparten av de nordiske topplederne forventer at virksomheten vil gjennomgå en transformasjon og bli til en helt annen virksomhet de neste tre årene. 

Sliter med pilotene

Topplederne i undersøkelsen mener den største teknologiske utfordringen de neste tre årene blir å utvikle reelle og levedyktige piloter bygget på ny teknologi. 

-Det handler om å satse på løsninger som gir høy nytteverdi. Det er mange som igangsetter piloter uten å forstå hvor mye arbeid som skal til for å lage noe som gir reell bruksverdi. Dette ser vi spesielt innenfor roboter og kognitiv teknologi, påpeker Sookermany.

- I CEO Outlook 2017 sier 9 av 10 nordiske ledere at de vil investere i automatiserte robotprosesser og kognitiv teknologi de neste tre årene. Da må de ha en kundeorientert tilnærming med fokus på faktisk nytte, understreker
han.      

Skifter retning

Digitalisering hjelper selskapene med å bli mer kundeorienterte og mindre produktorienterte. Nye typer kunderelasjoner vokser frem fordi teknologi ikke bare skaper forretningsmuligheter, men også blir en stadig mer integrert del av kundens samhandling med merkevaren.

6 av 10 nordiske toppledere uttrykker bekymring for at selskapet ikke bruker
digitale løsninger på en god nok måte mot kundene. 8 av 10 vurderer å integrere automatiserte forretningsprosesser med kunstig intelligens og kognitive prosesser.

- Altfor mange virksomheter er produktorienterte og putter så kundeopplevelsen på toppen av produktorienterte løsninger. Kundereisen må være utgangspunktet og selve driveren for innovasjon. Ofte står kravet om kortsiktige resultater i veien for investeringer på området, og ønsket om å forbedre kundeopplevelsen blir neglisjert, avslutter Sookermany. 

Global CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til markedsutfordringer og muligheter, strategiske veivalg og forventninger til fremtiden. I denne tredje utgaven av topplederundersøkelsen har KPMG intervjuet nærmere 1300 CEOer i selskaper (med omsetning > 500 millioner USD) i verdens 10 viktigste markeder (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Spania, Storbritannia og USA). Rapporten inneholder også resultater fra 18 andre land, totalt 2200 CEOer. 51 av disse representerer nordiske selskaper. De nordiske funnene fra CEO Outlook 2017 er samlet i en egen rapport (pfd).

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today