close
Share with your friends

2 av 3 norske ledere ser positivt på økonomiske utsikter

Lederundersøkelsen 2017

Optimismen er tilbake blant norske bedriftsledere. Det viser KPMGs ferske lederundersøkelse, der 253 ledere i norske private og offentlige virksomheter i 27 bransjer har blitt intervjuet om videre strategi og fremtidsutsikter.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

De overordende funnene fra undersøkelsen viser at:

 

  • Optimismen er tilbake: 2 av 3 ledere ser positivt på selskapets økonomiske utsikter
  • Selskapene frykter økt konkurranse, tilgang til kompetanse og disrupsjon
  • Det er lav lav bevissthet rundt IT og informasjonssikkerhet 
  • Lederne er ferdige med oppsigelsesrunder: Nå skal topplinjen styrkes, prosessene effektiviseres og innovasjoner dyrkes frem
  • Nesten annenhver leder er lite opptatt i skattespørsmål
  • …og kvinnelige sjefer har et sterkere ønske om å bruke mer tid på ledelse enn sine mannlige kolleger
Hvem har vi snakket med?
Illustrasjon - Lederundersøkelsen 2017

253 ledere i norske private og offentlige virksomheter i 27 bransjer (intervjurunden avsluttet mai 2017).

KPMG kommenterer:

Det er et gjennomgående trekk at bedriftenes prosesser skal effektiviseres og digitaliseres, samtidig som innovasjoner skal dyrkes frem. 31 prosent av lederne sier de ønsker å øke omsetningen og 15-16 prosent ønsker å forbedre bunnlinjen.

Dette henger godt sammen med hva lederne oppgir at de fremover ønsker å bruke mer tid på: Forretningsutvikling, salg og strategi, mens finansiell rapportering er en beskjeftigelse de gjerne vil bruke mindre tid på. 

Lederne håper nok på en hverdag hvor de kan ha rom til å skape og ekspandere fremfor å kutte og kontrollere. Det er godt nytt for næringslivet.

Kontakt:

Har du spørsmål rundt undersøkelsen (pdf), vennligst kontakt:

Svein Wiig, partner i Audit
svein.wiig@kpmg.no
+47 4063 9326

Ståle Christensen, partner i Audit
stale.christensen@kpmg.no
+47 4063 9709


Les også: Nordiske toppledere vil vokse med disrupsjon

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today