close
Share with your friends

ISAE 3000 – SOC 2: Kontroller for drift

ISAE 3000 – SOC 2: Kontroller for drift

Siden ISAE 3402-rapporter ikke er ment å omfatte kontroller som ikke er knyttet til regnskapsrapportering, ble SOC 2-rapportering (eller ISAE 3000) utviklet som et alternativ for å hjelpe tjenesteleverandører med å dekke et bredere spekter av spesifikke behov blant brukerne.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Mennesker med laptop og koffert

Kravene omfatter spesifikt definerte prinsipper og kriterier (Trust Services Principles and Criteria utviklet av AICPA) for sikkerhet, tilgjengelighet, konfidensialitet, prosessintegritet og personvern. Dette er gjort på en modulbasert måte, slik at en SOC 2-rapport kan dekke ett eller flere av prinsippene, avhengig av behovene til tjenesteleverandøren og dens bruker.

For mer informasjon kontakt:

Gunnar Sotnakk, partner Audit Oslo
gunnar.sotnakk@kpmg.no
+47 4063 9279

Sanna Suvanto, Director Audit Oslo
sanna.suvanto@kpmg.no
+47 9526 0768

Relevante lenker
Attestasjonstjenester
Revisjon
Regnskapsrådgivning
Dataanalyse i revisjon

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today