close
Share with your friends

Tenk som en start-up – hvordan vokse i et disruptivt marked?

Hvordan vokse i et disruptivt marked?

Av de 526 lederne innen handel og konsum som deltok i KPMG-undersøkelsen Think like a start-up, sa hele 35 prosent at deres selskaper hadde vokst med 6 prosent eller mer de siste 12 månedene. Dette er gode nyheter for selskapene, men hvordan kan produsentene og utsalgspunktene rundt om i verden produsere tilsvarende – eller bedre – resultater?

1000

Kontaktperson

Øivind Karlsen

Partner, Audit

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Handels og konsum-sektoren er inne i en geografisk, demografisk og teknologisk revolusjon som endrer spillereglene for hvordan vi handler på. Evnen til å adaptere og tilpasse seg er nøkkelen til suksess for de som våger å være markedsledere innen innovasjon.

Kundesentrert bransje

Det snakkes om tre revolusjoner for handels- og konsumbransjen; geografisk, demografisk og teknologisk. Produsenter og forhandlere bør i økende grad benytte seg av dataanalyse og teknologi for å kunne tilby den gode kundereisen til et publikum hvis geografiske spredning stadig er i endring, i likhet med målgruppen som kjøper eller distribuerer produktene.

Sosiale medier vil spille en viktig rolle når merkevarer skal komme i kontakt med sine kunder. Dagens kunder har et lavere lojalitetsforhold ovenfor etablerte merkevarer, og "word of mouth" blir stadig viktigere i jakten på den gode kundereisen. 

Tall fra KPMGs undersøkelse viser at:

  • 69 prosent bruker dataanalyse for å forutse forbrukeratferd.
  • 39 prosent tror konkurranse fra nye aktører vil være den største "distruptor" for bransjen.
  • 82 prosent av forbrukerne i undersøkelsen sier de er mer tilbøyelige til å følge en anbefaling fra en «influencer».
  • Det er en klar sammenheng mellom hvor kundesentrert en virksomhet er og hvor raskt den vokser.
  • 64 prosent av selskapene forventer å bruke roboter innen 2019
Illustrasjon, handlenett

Hvor kundefokusert er din virksomhet?

Å vinne kunder og beholde konsumenter er fortsatt gjeldende på agendaen for de fleste produsenter og forhandlere i dag. Top of mind-undersøkelsen viser at kundelojalitet og –fokus fortsatt er en topprioritet for 33 prosent av respondentene. 

I et konkurransepreget marked hvor bransjeledende virksomheter utroper en forbrukeratferd i endring som sin viktigste trussel, er belønningen for å «få det til» helt signifikant. 

En virksomhet med et sterkt kundefokus vil være mer sannsynlig til å få en høyere avkastning, viser undersøkelsen.

Endring i forbrukeratferd

Dagens forbrukere er mer uforutsigbare enn noen gang, med «millennials» utpekt som den kritiske demografiske gruppen. Det har også aldri vært enklere å sanke inn så store mengder kundedata – og fortsatt sliter mange virksomheter med å snu denne innsikten til en mulighet som oppfordrer til handling. 

Det kan være flere faktorer som påvirker endringene i forbrukeratferd, med mindre lojalitet ovenfor etablerte merkevarer og langt større valgmuligheter for forbrukeren som noen av de viktigste komponentene – en faktor som preger de fleste markeder i dag.

Verdikjeden

Flere virksomheter er fortsatt misfornøyde med effektiviteten og tidsestimatet for produksjon og leveranser, viser undersøkelsen. Dette reflekteres i hvordan verdikjeder gjerne er styrt av produkt fremfor etterspørsel, og ikke er sterkt nok knyttet opp mot virksomhetens øvrige strategiske mål. 

Ved å bevege seg mot en mer etterspørselsorientert verdikjede kan virksomheter øke salg, kutte kostnader og redusere behovet for lagringsplass. Dette vil også gjøre det enklere å omfavne nye teknologier som allerede er i gang med å transformere bransjen, som robotics, virtual reality og artificial intelligence (AI).

Automasjon

Artificial intelligence, mobildata, skybasert databehandling, the internet of things og robotics endrer måten virksomheter utvikler, produserer og selger i dagens marked. Om kun få år vil roboter ha inntatt store deler av bransjen og kunne føre til betydelige reduserte kostnader. 

Selv om 4 av 10 selskaper sier de benytter seg av AI og maskinlære for å forbedre kundeservice, er netthandel fortsatt langt fra en skreddersydd opplevelse for mange selskaper i dag. 

Den største utfordringen ved automasjon er for mange virksomheter å vite hvem som skal ha eierskapet innenfor organisasjonen.

Disrupsjon

Forbrukerindustrien opererer innenfor et miljø hvor økonomisk vekst hviler på vegne av delingsøkonomiske tjenester som Uber og AirBnB, med høy geopolitisk spenning og fragmenterte forbrukertrender og handlekanaler. 

Endringsvilje blant ledere vil spille en viktig rolle i hvordan virksomheter forbereder seg og håndterer disrupsjonen som preger markedet.

KPMGs globale Top of Mind Survey

Last ned KPMGs globale undersøkelse (pdf) eller les mer på Kpmg.com – Top of Mind Survey.

For mer informasjon, kontakt:
Øyvind Karlsen
, Ansvarlig for Consumer Markets i KPMG
E-post: oivind.karlsen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9153

Mer informasjon om KPMGs tjenester innen handel og konsum finner du her.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today