Frontiers in Finance | KPMG | NO
close
Share with your friends

Frontiers in Finance

Frontiers in Finance

Vi presenterer siste utgave av Frontiers in Finance. Publikasjonen der vi aktivt ønsker å bistå våre kunder i å navigere farvannet i den finansielle sektoren som mer enn noen gang preges av teknologisk nyvinning.

1000

Kontakt

Partner, Advisory

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

High

Frontiers in Finance er ment å gi innsikt gjennom artikler og debatt knyttet til teknologi for bank, finans og forsikring.

Vårt globale team i KPMG har i denne utgaven trukket frem de utfordringene robotisering innen bank og forsikring fører med seg, herunder endringer og mulige reduksjon av dagens arbeidsoppgaver. Samtidig vil teknologi også gjøre at mange nye typer jobber vokser frem. 

I denne utgaven ser vi på hvordan virksomheter i dag må være positive og endringsvillige til de utfordringene "disruptive markeder" medfører. Innovasjon gir styrke. Vi ser også på bruk av kunstig intelligens opp mot nye reguleringer i det vi kaller RegTech. Mange vil påstå at forsikringsbransjen er moden for et lite opprør. Vår artikkel om risikovillige investeringer i InsurTech belyser nye trender for årene som kommer.  

Ta kontakt med oss for å diskutere synspunkter rundt artiklene i denne utgaven. 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn