close
Share with your friends

Det innføres krav om elektronisk oversiktsliste over ansatte på byggeplasser

Elektronisk oversiktsliste over ansatte på byggeplasser

Fra og med 1. juli gjelder endringene i byggherreforskriften om at det skal være elektroniske oversiktslister over ansatte tilgjengelige på bygge- eller anleggsplassen.

1000

Relatert innhold

Slik vi tidligere har påpekt kan dette medføre økte kostnader, og vil særlig kunne ramme mindre aktører i bygge- og anleggsbransjen som må investere i dyrt teknisk utstyr. 

I det opprinnelige forslaget fra departementet var det foreslått et krav om at listene skulle kunne skrives ut på papir ved behov. KPMG Law påpekte de praktiske utfordringene knyttet til dette i vår høringsuttalelse, og vi registrerer at dette kravet er tatt ut av forskriften.

Byggeplass

Mer informasjon om endringer i forskriftsteksten finnes på regjeringens nettsider: Innfører krav om elektronisk oversikt over ansatte på byggeplasser

For mer informasjon, kontakt:

Christoffer D. Selfors, Advokatfullmektig KPMG Law AS
E-post: christoffer.selfors@kpmg.no
Telefon: +47 4063 3610

Les mer om KPMGs advokattjenester.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today