close
Share with your friends

Cybersikkerhet: Fra trussel til mulighet

Cybersikkerhet: Fra trussel til mulighet

Cybersikkerhet vil drive innovasjon og skape nye inntektsstrømmer. Det mener 9 av 10 nordiske toppledere intervjuet i KPMGs globale CEO Outlook.

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Jente med laptop

KPMGs globale CEO Outlook for 2017 gir et unikt innblikk i nærmere 2200 globale topplederes erfaringer og betraktninger når det gjelder markedsutfordringer og muligheter, strategiske veivalg og forventninger til fremtiden. I den årlige topplederundersøkelsen, som er blant de aller største av sitt slag, er cybersikkerhet et sentralt tema. 

Cybersikkerhet gir nye muligheter

Undersøkelsen viser at nordiske toppledere betrakter cybersikkerhet som en mulighet. De fokuserer i større grad enn den gjennomsnittlige globale toppleder på de kommersielle mulighetene sikkerhetsprodukter og -tjenester gir.

9 av 10 nordiske toppledere mener datasikkerhet avler innovasjon og bør være en integrert del av nye, innovative tjenester. 7 av 10 nordiske toppledere ser investeringer i cybersikkerhet som en mulighet til å finne nye inntektsstrømmer og drive frem ny innovasjon.

– Dette er hjulpet frem av at de nordiske landene har en høy grad av internettpenetrasjon og derfor også har god kunnskap om nettsikkerhet. Nordiske ledere har erfart at forbrukere og selskaper er villige til å investere i å sikre informasjon og andre verdier på nett, forklarer Arne Blystad Helme, leder for
cybersikkerhet i KPMG Norge.  

Cybersikkerhet fører til innovasjon i produkter og tjenester
Cybersikkerhet og innovasjon

Økte investeringer

Resultatene fra årets undersøkelse viser betydelige fremskritt innen cybersikkerhet og trusselberedskap. 42 prosent av globale topplederne mener i år at selskapet er godt forberedt på cyberrelaterte hendelser, opp fra 25 prosent i 2015. Norske toppledere føler seg imidlertid mindre trygge på cybertrusselen enn gjennomsnittet. Kun 1 av 3 føler selskapet har god nok beredskap.

– 9 av 10 norske selskaper planlegger å øke investeringene i cybersikkerhet. Det er godt over det globale snittet på 66 prosent. Samtidig erkjenner stadig flere toppledere at de har et overordnet ansvar for å ivareta selskapets informasjonssikkerhet, og har blitt mer komfortable med ansvaret det innebærer. Det lover godt for videre vekst og utvikling på området, sier Helme.

Hvor mye vil du investere i cybersikkerhet?
Cybersikkerhet og investeringer

Endring i topplederes mentalitet

I 2016 sto cybersikkerhet øverst på listen over risikoområder som skapte mest bekymring hos topplederne. I år faller cyber ned på en femteplass, etter operasjonell risiko, risiko i forbindelse med ny teknologi, risiko knyttet til omdømme og merkevare, samt strategisk risiko. 

– Dette kan henge sammen med at topplederne nå føler det er gjort en del investeringer på området og derfor føler seg tryggere i håndteringen av cyber som et risikoområde, men det kan også bety at cybersikkerhet i større grad blir sett på som en integrert del av de andre risikoområdene, påpeker Helme. 

Hvor godt forberedt er du på en cyberhendelse?
Cyberhendelse

Fortsatt en lang vei å gå

KPMG Norges har et sterkt fagmiljø innen cybersikkerhet. En av rådgivernes viktigste oppgaver er å hjelpe virksomheter med å løfte problemstillinger og strategier for cybersikkerhet høyere opp på agendaen og inn i ledergrupper og styrerom. Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling er en viktig ingrediens i KPMGs kundeoppdrag.

– Vi opplever at toppledelsen i større grad enn før integrerer cybersikkerhet i sine overordnede planer for risikohåndtering, kriseberedskap og skadebegrensning. Stadig flere er på riktig spor, men fortsatt er det en lang vei å gå for mange. Det som er helt sikkert er at det skjer mye på området og vi har spennende tider i vente, poengterer Helme.     

 

Global CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til markedsutfordringer og muligheter, strategiske veivalg og forventninger til fremtiden. I denne tredje utgaven av topplederundersøkelsen har KPMG intervjuet nærmere 1300 CEOer i selskaper (med omsetning > 500 millioner USD) i verdens 10 viktigste markeder (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Spania, Storbritannia og USA). Rapporten inneholder også resultater fra 18 andre land, totalt 2200 CEOer. 51 av disse representerer nordiske selskaper. De nordiske funnene fra CEO Outlook 2017 er samlet i en egen rapport (pfd).

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today