close
Share with your friends

CEO Outlook 2017

CEO Outlook 2017

CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale og nordiske topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til muligheter og utfordringer.

Rapporten gir et unikt innblikk i globale og nordiske topplederes syn på fremtiden.

Global CEO Outlook 2017 gir et unikt innblikk i globale topplederes erfaringer og betraktninger når det kommer til markedsutfordringer og muligheter, strategiske veivalg og forventninger til fremtiden.

I denne tredje utgaven av topplederundersøkelsen har KPMG intervjuet nærmere 1300 CEOer i selskaper (med omsetning > 500 millioner USD) i verdens 10 viktigste markeder (Australia, Kina, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Japan, Spania, Storbritannia og USA).

Rapporten inneholder også resultater fra 18 andre land, totalt 2200 CEOer. 51 av disse representerer nordiske selskaper. De nordiske funnene fra CEO Outlook 2017 er samlet i en egen rapport.

Ta kontakt

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today