close
Share with your friends

Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr ved farlig arbeid i høyden

Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr

Arbeidstilsynet varsler økt bruk av overtredelsesgebyr ved uforsvarlig arbeid i høyden i håp om å redusere antallet fallulykker.

1000

Relatert innhold

Arbeidstilsynet varsler at de i økt grad vil ilegge overtredelsesgebyr ved ulovlig arbeid i høyden. Målet er å redusere antallet fallulykker.

I uke 22 og 23 gjennomførte Arbeidstilsynet en omfattende aksjon innenfor bygge- og anleggsbransjen over hele landet for å kontrollere at sikkerheten ved arbeid i høyden var tilstrekkelig ivaretatt.

Arbeidstilsynet opplyste i forkant av aksjonen at de fortsatt ser for mye arbeid i høyden som ikke er forsvarlig, til tross for at de har reagert på slike forhold over mange år. De vil nå ta i bruk strengere reaksjoner i større omfang enn tidligere. 

Arbeidstilsynet vil på tilsyn særlig kontrollere hvorvidt arbeidsgiver har gjennomført risikovurdering for arbeidet i høyden, samt om forhold knyttet til bruk av stillas, stiger og atkomst til tak er forskriftsmessig. Virksomhetene bør derfor ha god kontroll på kravene ved arbeid i høyden. Disse fremgår av forskrift om utførelse av arbeid.

Stige

Ved brudd på arbeidsmiljølovgivningen kan Arbeidstilsynet ilegge virksomheter overtredelsesgebyr på opp mot 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, ca. kroner 1 400 000. Ved utmålingen tas det blant annet hensyn til hvor alvorlig forholdet er, graden av skyld, om det foreligger gjentakelse, om virksomheten har oppnådd noen fordeler og virksomhetens økonomiske evne. 

Arbeidstilsynet påpeker at et overtredelsesgebyr for brudd på sikkerhetsbestemmelser om arbeid i høyden normalt vil være på minst 50 000 kroner. Dersom man er uenig i overtredelsesgebyr man blir ilagt, kan dette prøves ved søksmål for domstolene.

KPMG kommenterer

KPMG Law påpeker derfor at det er viktig at virksomhetene har god kontroll på kravene ved arbeid i høyden. Dersom virksomheten blir ilagt overtredelsesgebyr og ønsker å få vurdert om det er rettmessig, kan KPMG Law bistå. 

Les mer om KPMGs advokattjenester.

Kontaktperson

Christoffer D. Selfors, advokatfullmektig KPMG Law AS
E-post: christoffer.selfors@kpmg.no
Telefon: +47 4063 3610

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today