close
Share with your friends

IFRS 17 – omfattende endringer for finansiell rapportering fra forsikringsforetak

IFRS 17 – omfattende endringer

Etter to tiår med diskusjoner og konsultasjoner er den endelig her - IFRS 17 Forsikringskontrakter (IFRS 17 Insurance Contracts). Det er en omfattende standard for regnskapsmessig behandling av forsikringskontrakter og tilhørende krav til noteopplysninger og vil medføre omfattende endringer for den finansielle rapporteringen fra forsikringsforetak. Standarden ble offentliggjort av International Accounting Standards Board (IASB) den 18. mai 2017.

1000

Kontaktpersoner

Relatert innhold

Økt innsikt

IFRS 17 innebærer en vesentlig endring i måten forsikringskontrakter måles på og hvordan inntjening og finansiell stilling for forsikringsforetakene blir presentert. Standardens noteopplysninger vil gi økt innsikt i fortjenesteelementene, bruken av skjønn i målingen av forsikringsforpliktelsene samt de risikoer som oppstår fra forsikringskontraktene og selskapets holdning til risiko.

IFRS 2017

Nytt perspektiv

IFRS 17 vil gi et helt nytt perspektiv for de som følger forsikringsforetaks finansielle rapportering. Standarden vil legge til rette for større transparens og sammenlignbarhet mellom forsikringsselskaper både innenfor og over landegrensene.

– IFRS 17 gir forsikringsselskap mulighet til å presentere sin virksomhet overfor investorer og andre interessenter på en enda klarere måte. Den nye standarden gir både fordeler og utfordringer for forsikringsselskapene, som må forstå regnskapsmessige endringer og virkningen på virksomheten, sier Geir Moen, partner i KPMG Audit & Assurance.

IFRS 17 trer i kraft i januar 2021, men forsikringsselskap bør starte implementeringsprosessen allerede nå. Standarden krever en koordinert innsats mellom selskapets finans-, aktuar- og IT-funksjon.

Kontaktpersoner

Geir Moen, Partner Audit & Assurance Oslo
E-post: geir.moen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9213

Anna Pettersen, Senior Manager Audit & Assurance Oslo
E-post: anna.pettersen@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9240

Alexander Hjelmtvedt, Manager Audit & Assurance Oslo
E-post: alexander.hjelmtvedt@kpmg.no
Telefon: +47 4063 9316

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today