En ny type IT-leder trer frem

En ny type IT-leder trer frem

Digitalisering fremtvinger mer strategisk IT-ledelse enn før, og store krav til gjennomføringsevne, slår ny KPMG-undersøkelse fast. – Ved tidligere undersøkelser har selskapene meldt at de har planer om digitalisering, nå er flere i gang med implementeringen av dem, sier KPMG-partner Clint Sookermany.

1000

Kontaktperson

Clint Sookermany

Partner

KPMG i Norge

E-post

Relatert innhold

Navigating uncertainty

Harvey Nash/KPMG CIO Survey, den årlige undersøkelsen som revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG gjør sammen med Harvey Nash, er verdens største spørreundersøkelse blant IT-ledere.

I 2017-utgaven har 4.500 respondenter fra 86 land fortalt om sine prioriteringer og sin hverdag, og de tegner et bilde hvor usikkerhet får virksomhetene til å søke ut nye løsninger for å redusere risiko.

Les Executive Summary eller se infografikken her.

Mer strategisk

– Vi ser at de IT-lederne som klarer å kombinere strategiarbeid med operativ IT-drift, evner å bruke de usikre tidene som en anledning til å drive gjennom endringer og plattformskifter som skaper mer digitale og omstillingsdyktige organisasjoner, sier KPMG-partner Clint Sookermany, som er leder for konsulentvirksomhetens digitalsatsing i Norge.

Blant annet viser undersøkelsen at 89 prosent av selskapene enten opprettholder eller øker sine investeringer i innovasjon, og at over halvparten (52 prosent) satser på nye sky- og teknologiplattformer som posisjonerer selskapene bedre for digitale omstillingsprosjekter.

– 71 prosent av de spurte IT-lederne opplever at deres rolle blir mer strategisk, og undersøkelsen underbygger det ved at 92 prosent av IT-lederne oppgir å ha deltatt på styremøter i løpet av de seneste tolv månedene, sier Kristine Bolstad, Director i KPMGs rådgivningsvirksomhet.

Clint Sookermany og Kristine Bolstad

Clint Sookermany og Kristine Bolstad

Engasjerte IT-ledere viktig

– IT-ledere med engasjement viser seg svært avgjørende for digitalisering av virksomheten. Nær én av fem sier organisasjonen deres har "svært effektive" digitalstrategier, og i denne gruppen virksomheter ser vi nær dobbelt så mange initiativer på tvers av organisasjonen. De er dessuten rundt fire ganger mer tilbøyelige til å investere i automatisering av oppgaver enn bedrifter uten en helhetlig digitalstrategi, sier hun videre.

– Det har alltid vært krevende å lykkes med ny teknologi, og i årets undersøkelse svarer 61 prosent at de synes det er mer utfordrende nå enn før. Samtidig ser vi at 59 prosent av IT-lederne ikke beholder jobben i mer enn fem år – selv om mange av dem ønsker å sitte lenger. For mange selskaper vil en såpass kort horisont kunne bety mangelfull langsiktighet i IT-arbeidet, sier Bolstad.

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today