The Pulse of Fintech – Q1 2017 | KPMG | NO
close
Share with your friends

The Pulse of Fintech – Q1 2017

The Pulse of Fintech – Q1 2017

Den kvartalsvise rapporten 'The Pulse of Fintech' ser på globale risikokapitaltrender og investeringer innenfor fintech-sektoren.

1000

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

pulse

KPMGs kommentarer til rapporten:

Venture-investering i FinTech var rekordhøyt i første kvartal 2017, til tross for at antall gjennomførte investeringer falt. Det vi nå ser er at mange av de små 'tidlig-fase' selskapene faller ut, erstattet av et mer modent marked der inngangsprisen er høyere.

Vi finner det meget interessant å se denne økningen i Europa, som nå er preget av større makroøkonomisk usikkerhet knyttet til BREXIT og regulatoriske hindringer som PSD2. Markedet er avhengig av god tilgang til rimelig finansiering, attraktive verdivurderinger og en gjennomgående høy kvalitet på "inventaret" i FinTech. 

Rapporten laster du ned øverst til høyre. Har du spørsmål knyttet til temaene som tas opp eller andre områder du ønsker å diskutere, ikke nøl med å ta kontakt. 


Mer informasjon om de nordiske resultatene

 

Mer informasjon om de globale resultatene

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn