close
Share with your friends

Ny personvernforordning: Hva betyr det for deg og din bedrift?

Ny personvernforordning

Den 25. mai 2018 trer ny personvernforordning fra EU i kraft. Personvernforordningen vil i stor grad endre personvernreglene i Norge gjennom EØS-avtalen, og personopplysningsloven med forskrift vil ikke lenger gjelde.

1000

Kontaktpersoner

Helge Mathias Monsen

Advokat/Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Personvern

De nye reglene endrer systemet for hvordan personvernet skal sikres for innbyggerne i EU.

Bedrifter som behandler personopplysninger ilegges et større ansvar enn etter någjeldende regelverk for at personopplysninger behandles i tråd med forordningens regler. Det stilles krav til at bedrifter som registrerer personopplysninger har et innebygd personvern.

Behandlingsansvarlige vil få flere plikter når det gjelder internkontroll og risikovurderingen knyttet til personopplysninger.

Behandlere av personopplysninger vil måtte kunne dokumentere at pliktene er fulgt. Samtidig vil sanksjonene strammes inn, hvor de økonomisk konsekvensene av å bryte personvernregler blir vesentlig høyere enn de er i dag. I tillegg vil bedrifter som behandler personopplysninger måtte foreta skjønnsmessige vurderinger av hvilke regler i forordningen bedriften er forpliktet til å følge. Antallet bedrifter som må oppnevne personvernombud vil øke, og personvernombudet skal ha en mer sentral rolle i bedriften.

Med bakgrunn i de forestående endringene er det viktig at behandlere av personopplysninger har gode rutiner for hvordan de skal behandle personopplysninger, samt sørge for at de behandler personopplysninger i tråd med de nye reglene. Vår erfaring er at personvern er noe som bedrifter ikke tar seriøst nok, noe som vil kunne få store økonomiske konsekvenser når den nye forordningen trer i kraft.

Vi i KPMG Law kan bistå med å utvikle interne rutiner og vurdere hvilke tiltak din bedrift må foreta seg for å oppfylle det nye regelverket når det trer i kraft.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud