Jan Arild Brandt tatt opp som ny partner | KPMG | NO
close
Share with your friends

KPMG styrker sitt team innen regnskapsrådgivning: Jan Arild Brandt tatt opp som ny partner

Jan Arild Brandt tatt opp som ny partner

Det er stadige endringer i både norsk og internasjonal regnskapsregulering. KPMG styrker sitt team av regnskapsspesialister og har tatt opp Jan Arild Brandt som partner fra 1. april. Jan Arild Brandt blir også ny leder for KPMGs avdeling for regnskapsrådgivning.

1000

Partner/ leder Advisory Accounting Services

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

janarild

- Vi er svært fornøyd med å få Jan Arild på laget som leder av Accounting
Advisory Services (AAS). Han besitter betydelig ekspertise og erfaring
innen regnskapsspørsmål og gjennom dette styrker vi tjenestetilbudet til våre
kunder ytterligere. Både innen norsk regnskapsregulering og IFRS skjer det
store endringer og vi ser at mange virksomheter trenger rådgivere som har
betydelig spesialistkompetanse innen disse områdene. Jan Arild blir del av et
team med eksperter innen regnskap som bringer med seg dyptgående
regnskapsteknisk kompetanse, innsikt i kapitalmarkeder og bransjeerfaring,
sier Lars Inge Pettersen, leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i Norge.

Jan Arild Brandt kommer fra stillingen som transformasjonsleder for PwC Assurance Norge og direktør i Fagavdelingen. Han har
erfaring fra revisjon av store nasjonale og internasjonale selskaper, inkludert
SOX-revisjoner. Brandt har betydelig erfaring innen bistand og revisjon av
kapitalmarkedstransaksjoner og bistand til selskaper ved notering i Norge, UK, USA, Canada og Singapore. Han har inngående innsikt i både IFRS og US GAAP og har i tillegg vært prosjektleder for en av Norges største IFRS-konverteringer.

- Jeg syns det er spennende å bruke min kompetanse og erfaring ut mot kunder og få være med å bygge og videreutvikle Norges ledende
kompetansemiljø innen regnskapsrådgivning. Våre spesialister i Accounting
Advisory Services skal sammen med erfarne medarbeidere og partnere fra Audit & Assurance hjelpe selskaper med regnskapsrapportering av høy kvalitet som skaper nødvendig tillit i kapitalmarkedet, sier Jan Arild Brandt.

- Vi forstår utfordringene våre kunder møter når de skal tilpasse seg nye krav og regler. Det er krevende når et selskap skal implementere et nytt regnskapsspråk i forbindelse med en børsnotering eller et virksomhetssalg
eller -kjøp. Vi støtter selskaper gjennom hele den endringsprosessen de må
igjennom. Utvikling av lett forståelig finansiell rapportering av høy kvalitet
krever også effektive prosesser med god internkontroll og risikostyring. Med
KPMGs tverrfaglige kompetanse kan vi løse de utfordringer kunden støter på,
avslutter Brandt.

 

Om Accoutning Advisory Services

KPMGs regnskapsrådgivningsenhet hjelper kunder å finne de riktige regnskapsmessige løsningene, som tar hensyn til virksomhetens mål for rapportering, kommersielle realiteter og regulatoriske krav. Våre spesialister tilbyr opplæring og rådgivning, gjennomgang av regnskapsprinsipper, regnskapsråd i forbindelse med restrukturering og forenkling av selskaps- og konsernstruktur, vurdering og hjelp til implementering av nye regnskapsstandarder, overgang fra ett regnskapsspråk til et annet. Vi har erfaring med utfordrende og komplekse forhold knyttet til transaksjoner, forretningsbeslutninger og regulatoriske endringer.

 

Les mer om våre Accounting Advisory Services.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn