close
Share with your friends

KPMG styrker sitt team innen regnskapsrådgivning: Jan Arild Brandt tatt opp som ny partner

Jan Arild Brandt tatt opp som ny partner

Det er stadige endringer i både norsk og internasjonal regnskapsregulering. KPMG styrker sitt team av regnskapsspesialister og har tatt opp Jan Arild Brandt som partner fra 1. april. Jan Arild Brandt blir også ny leder for KPMGs avdeling for regnskapsrådgivning.

1000
Jan Arild Brandt

Partner/ leder Advisory Accounting Services

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

janarild

– Vi er svært fornøyd med å få Jan Arild på laget som leder av Accounting Advisory Services (AAS). Han besitter betydelig ekspertise og erfaring innen regnskapsspørsmål og gjennom dette styrker vi tjenestetilbudet til våre kunder ytterligere. Både innen norsk regnskapsregulering og IFRS skjer det store endringer og vi ser at mange virksomheter trenger rådgivere som har betydelig spesialistkompetanse innen disse områdene. Jan Arild blir del av et team med eksperter innen regnskap som bringer med seg dyptgående regnskapsteknisk kompetanse, innsikt i kapitalmarkeder og bransjeerfaring, sier Lars Inge Pettersen, leder for KPMGs revisjonsvirksomhet i Norge.

Jan Arild Brandt kommer fra stillingen som transformasjonsleder for PwC Assurance Norge og direktør i Fagavdelingen. Han har erfaring fra revisjon av store nasjonale og internasjonale selskaper, inkludert SOX-revisjoner. Brandt har betydelig erfaring innen bistand og revisjon av kapitalmarkedstransaksjoner og bistand til selskaper ved notering i Norge, UK, USA, Canada og Singapore. Han har inngående innsikt i både IFRS og US GAAP og har i tillegg vært prosjektleder for en av Norges største IFRS-konverteringer.

– Jeg syns det er spennende å bruke min kompetanse og erfaring ut mot kunder og få være med å bygge og videreutvikle Norges ledende kompetansemiljø innen regnskapsrådgivning. Våre spesialister i Accounting Advisory Services skal sammen med erfarne medarbeidere og partnere fra Audit & Assurance hjelpe selskaper med regnskapsrapportering av høy kvalitet som skaper nødvendig tillit i kapitalmarkedet, sier Jan Arild Brandt.

– Vi forstår utfordringene våre kunder møter når de skal tilpasse seg nye krav og regler. Det er krevende når et selskap skal implementere et nytt regnskapsspråk i forbindelse med en børsnotering eller et virksomhetssalg eller -kjøp. Vi støtter selskaper gjennom hele den endringsprosessen de må igjennom. Utvikling av lett forståelig finansiell rapportering av høy kvalitet krever også effektive prosesser med god internkontroll og risikostyring. Med KPMGs tverrfaglige kompetanse kan vi løse de utfordringer kunden støter på, avslutter Brandt.

Om Accoutning Advisory Services 

KPMGs regnskapsrådgivningsenhet hjelper kunder å finne de riktige regnskapsmessige løsningene, som tar hensyn til virksomhetens mål for rapportering, kommersielle realiteter og regulatoriske krav. Våre spesialister tilbyr opplæring og rådgivning, gjennomgang av regnskapsprinsipper, regnskapsråd i forbindelse med restrukturering og forenkling av selskaps- og konsernstruktur, vurdering og hjelp til implementering av nye regnskapsstandarder, overgang fra ett regnskapsspråk til et annet. Vi har erfaring med utfordrende og komplekse forhold knyttet til transaksjoner, forretningsbeslutninger og regulatoriske endringer.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud