close
Share with your friends

Første globale åpenhetsstudie innenfor helsesektoren

Første globale åpenhetsstudie innenfor helsesektoren

- Stor global ulikhet om åpenheten til helsevesenet - Norden leder an, mange industrialiserte land henger etter - Åpenhet innenfor økonomi og styring er mest vanlig - Usikkerhet knyttet til verdien av åpenhet, behov for en mer strategisk tankegang

1000

Kontaktperson

Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

transparency

En ny global studie fra KPMG har rangert landenes helsesystemer ved å se på tilgjengeligheten av data innenfor seks områder av åpenhet, blant annet kvalitet på omsorg, økonomiske resultater og styring. Studien, som er den første åpenhetsstudien innenfor helsesektoren, viser at våre fire nordiske land, Danmark, Finland, Sverige og Norge, rangeres helt i toppen.  

Selv i de landene som scorer høyt, viser studien at flere virksomhetsområder fremdeles sliter med manglende åpenhet. Det er rom for forbedring. 

- Funnene viser at helsevesenet sliter med å få mest mulig ut av åpenheten, sier Wencke Van der Meijden, leder for Helse i KPMG Norge.  - Den globale indeksen viser et lappeteppe av åpenhetstiltak som ofte mangler en strategisk forankring.

I Skandinavia er temaet høyt på dagsordenen i helsevesenet, blant politikere og faginstitusjoner. Derfor er ikke resultatene i studien overraskende. Studien viser en høy grad av variasjon blant de 32 deltakerlandene og den gjennomsnittlige scoren på 55 prosent er lavt. Dette er ikke tilfelle for Danmark, Finland, Sverige og Norge, som oppnådde beste totalscore fra 69-74 prosent.

Det er god dokumentasjon på at det å frigjøre data gir bedre kvalitet, gjør det enklere å samle inn data og gir forbedret helsetjenester. På den annen side kan åpenhet undergrave tillit, skape forvridde fokusområder, samt føre til feilaktige konklusjoner og politiske prosesser.

Last ned den Skandinaviske rapporten her.
 

Her kan du lese mer om den globale studien og få tilgang til alle funn.

 

 

© 2021 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud