close
Share with your friends

Cybersikkerhet – en kjerneverdi for vekst

Cybersikkerhet – en kjerneverdi for vekst

Nesten alle bedrifter som konkurrerer i dagens dynamiske marked – uansett størrelse, sektor, eller tidligere suksess – er på en transformasjonsreise. Kundeatferd, forventninger, og et mangfold av teknologier tvinger ledere til å tenke nytt rundt tradisjonelle forretnings- og driftsmodeller.

1000
Arne Helme

Partner | Head of Healthcare

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

cyber

KPMGs 2016 Global CEO Outlook studie bekrefter at globale selskaper vil gå gjennom en viktig transformasjon i løpet av de neste tre årene. Et flertall av lederne (77 prosent) sa at «innovasjon» vil være et sentralt element i sin forretningsstrategi. Kanskje mer overraskende var det at 68 prosent av lederne som trodde at de neste tre årene ville bli viktigere for sin virksomhet enn de 50 foregående årene, beskrev selskapene sine som «mindre forberedt på en cyber-hendelse».  

I fremtiden vil de som lykkes ha cybersikkerhet som en integrert del av sin forretningsutvikling og i de verdiforslagene som de leverer til sine kunder.

Bruken av nye og disruptive teknologier og utviklingen i digital kundeadferd, har endret graden av teknologisk integrasjon mellom virksomheter og volumet på informasjon som er tilgjengelig både for
virksomheten og for kundene.
 

Mot den fjerde industrielle revolusjon
Virksomheter må i dag ikke bare håndtere informasjonssikkerhet og personvern forbundet med den tredje industrielle revolusjonen (digitalisering). Nå må de i økende grad også forberede seg på den fjerde industrielle revolusjon (AI, robotics, maskinlæring, Industrial Internet of Things osv.) som kommer langt raskere enn noen hadde forventet for kun få år siden.

Å være forberedt på den økende cybertrusselen kan være en driver for vekst i virksomheter som er i endring.

Morgendagens ledende bedrifter vil benytte cybersikkerhet som konkurransefortrinn. Det vil være en kjerneverdi for vekst, og det vil være
en nødvendighet for ledergrupper, styremedlemmer, og investorer til å fortsette med investeringer innen teknologi og transformasjon.
 

IT-infrastrukturen er viktig 
En robust og sterk IT-infrastruktur er fortsatt en viktig forutsetning for å lykkes. Enten utvikler virksomheten den selv ellers ber de noen andre om å utvikle den. I det første tilfellet må virksomheten ha tilstrekkelig modenhet og gjennomføringsevne til å håndtere den teknologiske utviklingen og endringer i det eksterne trusselbildet. I det andre tilfellet må virksomheten ha tilstrekkelig kontroll med at utførende virksomhet faktisk gjør jobben sin.
 

Ulik modenhet i bransjer
Evnen (modenheten) til å håndtere den økende cybertrusselen er ulik. Ikke overraskende er forsvar, luft- og romfart eksempler på industrier med høy modenhet. Bank- og finans kom tidlig på banen med digitalisering og bruk av internett til å levere digitale tjenester på nett. De har opparbeidet seg en modenhet etter å ha lært av flere kriser som allerede har inntruffet. Deres utfordring i dag er i større grad å møte de nye konkurrentene som ved hjelp av disruptive teknologier forsøker å ta markedsandeler.

Slik jeg ser det er vår største utfordring de virksomhetene som har lav modenhet og et ubevisst forhold til cybertrusselen. Disse virksomhetene utsetter seg selv for en økt risiko. Samtidig utgjør de en reell risiko for sine egne kunder og de virksomhetene som er integrert i deres verdikjede og/eller som de leverer tjenester til. Dette har selvsagt både finansiell og omdømmemessig betydning. Ikke minst påvirker det lojaliteten til
egne kunder, som er blitt et suksesskriterium for alle virksomheter i dag.


Arne Blystad Helme
Partner og leder for Cybersikkerhet i KPMG Norge

 

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud