Trust in analytics | KPMG | NO
close
Share with your friends

Building trust in analytics

Building trust in analytics

D&A former verden, og via komplekse analyser leverer vi bedre og raskere beslutninger. Effekten av analyse går langt utover organisatoriske grenser og det underbygger mange av de viktigste beslutningene vi tar som enkeltpersoner og samfunn.

1000

Partner

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

trust

Tillitsgap

Gitt den kraften den har, bør D&A være en udiskutabel prioritet i alle
virksomheter. Likevel fastslår vår undersøkelse at dette ikke er tilfelle. Hele
60 prosent av organisasjonene sier de ikke er trygge på innsikten D&A gir,
og kun 10 prosent tror de er i stand til å håndtere innsikten analysene gir.

Til tross for bekymringen om egne analyser, sier hele 77 prosent av virksomhetene at deres kunder stoler deres bruk av dataanalyse.

Vår studie viser også at tillitsnivået er lavest på slutten av D&As livssyklus.
Det tyder på at virksomheter sliter med å implementere D&A på en effektiv
måte og også det å koble det opp mot positive resultater. Det resulterer i at
få organisasjoner forstår hvorvidt deres D&A-modeller faktisk oppnår det
som var ment.

Virksomheter må benytte dataanalyse som en strategisk måte å bygge bro over gapet mellom beslutningstakere, IT og kunder, og på den måten levere bærekraftige resultater.

I denne studien definerer vi fire grunnleggende former for tillit. Det er kvalitet, effektivitet, integritet og fleksibilitet. Disse underbygger troverdige
analyser. I tillegg vil rapporten gi anbefalinger for hvordan ledere kan øke påliteligheten rundt D&A i egen virksomhet.

 

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn