Land-for-land rapportering i USA | KPMG | NO
close
Share with your friends

Land-for-land rapportering i USA

Land-for-land rapportering i USA

IRS har publisert et utkast til retningslinjer for land-for-land rapportering i USA.

1000

Relatert innhold

usa

I likhet med en rekke andre land har USA innført regler om land-for-land rapportering basert på BEPS-prosjektets rapport 13. I februar 2017 publiserte IRS et utkast til retningslinjer for utfylling av Form 8975 and
Schedule A ("Form 8975") som skal benyttes til land-for-land rapportering.

Land-for-land rapporteringsreglene i USA gjelder for morselskap i et amerikanske multinasjonalt konsern ("U.S. MNE") med en årlig omsetning på 850 MUSD eller mer. Land-for-land rapporten skal leveres ved bruk av skjema "Form 8975" sammen med selvangivelsen til morselskapet.

Reglene om land-for-land rapportering i USA har virkning fra 30. juni 2016 for inntektsår som starter på eller etter denne datoen. Det vil være anledning til å levere land-for-land rapport Form 8975 for en tidligere periode på frivillig basis. Dette vil kunne være aktuelt for morselskap i amerikanske multinasjonalt konsern som er forpliktet til å levere land-for-land rapporter i andre land med informasjon fra 1. januar 2016.


Du kan lese mer om land-for-land rapportering i USA her:

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn