close
Share with your friends

KPMG og Driv Inkubator inngår strategisk samarbeid

KPMG og Driv Inkubator inngår strategisk samarbeid

KPMG og Driv Inkubator har inngått et samarbeid som gir helsegründere tilgang til spisskompetanse.

1000

Kontaktperson

Astrid Thokle Hovden

Senior Manager

KPMG i Norge

Kontakt

Relatert innhold

Helsetjenester

Drammensbaserte Driv Inkubator hjelper 'start up'-virksomheter med å lykkes ved å tilby ulike former for rådgivning. Konseptet er utformet slik at gründerne selv er ansvarlig for prosjektet og bedriften, mens Driv deltar som strategisk partner med kompetanse, nettverk og kapital. KPMG skal bidra med sin kompetanse.

- KPMG har en misjon om å hjelpe sine kunder å håndtere de endringene som skjer i helsevesenet, slik at det opprettholder tilgjengelige og rimelige
helsetjenester for alle, forteller Wencke van der Meijden, leder for Helsebransjen i KPMG - Vårt samarbeid med Driv passer perfekt inn i det oppdraget. Vi tar sikte på å støtte gründere gjennom workshops, entreprenørskap, implementering av ideer og ikke minst øke verdiskapingen innenfor helsetjenester.

KPMG skal bidra med generell coaching innen helsetjenester, strategisk rådgivning og oppsett av business case, cyber/Informasjonssikkerhet, samt endringsledelse.

- Vi er svært glade for å ha KPMG Helse med som samarbeidspartner, sier Mette Thielemann, Inkubatorleder i Driv Inkubator AS. – Samarbeidet har betydning på mange plan, først og fremst for gründere som trenger spisskompetanse innenfor helse. Driv har i dag sterk kompetanse innen forretningsutvikling og har hatt helse som satsningsområde i 10 år. Dette samarbeidet gir oss muligheten til å styrke helsesatsningen, ikke bare nasjonalt men også på et internasjonalt nivå.

KPMG og Driv har en intensjon om å samarbeide også utover arbeidet med gründerbedriftene. Helseprosjekter, felles arrangementer og kompetanseheving for kunder og samarbeidspartnere blir viktige satsninger fremover.

- Driv er med i et EU-prosjekt og skal hjelpe gründere å også kunne satse internasjonalt, gjennom et lean landing program i seks europeiske land i Nordsjøregionen. KPMG har også et stort nettverk internasjonalt, og sammen vil vi kunne koble gründere opp mot et bredt nettverk både innenlands og utenlands, forteller Thielemann.

Fremtidens helsetilbud krever innovasjon

Det er liten tvil om at det i fremtiden kreves innovasjon for å opprettholde gode helsetjenester, og helsesektoren i Norge er en spennende innovasjonsarena.

 - Digital teknologi skaper store og raske endringer i helseindustrien og er med på å transformere måten vi leverer helsetjenester og ivaretar folks helse. Det er en betydelig økning i selskaper som satser på nettopp dette, forteller van der Meijden. - KPMG Helse ønsker å bidra til å utvikle og hjelpe gründervirksomheter til suksess. Sist, men ikke minst tror vi at utviklingen i helsesektoren også vil komme våre egne kunder til gode, avslutter hun.

© 2020 KPMG AS and KPMG Law Advokatfirma AS, Norwegian limited liability companies and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud